top of page

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej jest organizacją samorządu gospodarczego. Zrzesza firmy rynku reklamy

Out of Home , których nadrzędnym celem jest kształtowanie komunikacji w przestrzeni publicznej. Poszukuje nowoczesnych rozwiązań i zachęca do ich twórczego wykorzystania w procesie komunikowania. Prowadzi działania edukacyjne przybliżając zasady i możliwości Out of Home. Wspiera różne inicjatywy z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego i uczestniczy w procesach legislacyjnych. Konsekwentnie namawia do prowadzenia otwartego dialogu społecznego przy koncypowaniu i wdrażaniu  nowych rozwiązań formalno-prawnych. Przeciwstawia się „polityce zakazów, nakazów i ograniczeń”, która jest sprzeczna z harmonijnym rozwojem komunikowania w miastach i gminach. Wskazuje kierunki wykorzystania współczesnych technologii, opierając się na najlepszych europejskich i światowych doświadczeniach. Tworzy platformę wymiany informacji i oferuje pomoc przy opracowywaniu i prowadzeniu nowych przedsięwzięć na rynku Out of Home.

IGRZ jest członkiem World Out of Home Organization. WOOH zrzesza ponad sto organizacji i firm z całego świata. Promuje międzynarodowe standardy oraz wspiera swoich członków w kontaktach z marketerami, agencjami medialnymi i organami samorządowymi. Zapewnia dostęp do bazy danych dostawców usług OOH.

 

WOOH współpracuje z wieloma organizacjami reprezentującymi świat reklamy, między innymi ze Światową Federacją Reklamodawców i Międzynarodową Radą Samoregulacji w dziedzinie Reklamy. Jest członkiem Europejskiego sojuszu na rzecz standardów reklamowych (EASA) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii Publicznej i Rynku (ESOMAR). WOOH przygotowuje i udostępnia raporty legislacyjne oraz globalny raport o wielkości rynku OOH na świecie.

 

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej powstała w 1998 roku. Utworzyło ją ponad 100 przedsiębiorstw, które prowadziły działalność w branży reklamy zewnętrznej, w tym m.in. te będące właścicielami nośników reklamy zewnętrznej, firmy brokerskie oraz firmy podwykonawcze,

świadczące usługi dla właścicieli nośników.

 

21 października 2001 roku Izbę Gospodarczą Reklamy Zewnętrznej wpisano do rejestru izb gospodarczych w Sądzie Rejonowym w Poznaniu.

 

W roku założenia IGRZ Walne Zgromadzenie wybrało również swoją pierwszą Radę. W jej skład wchodziły: Maciej Dziewolski (AMS S.A.) – Prezydent IGRZ, Marek Kuzaka (Europlakat Polska), Teresa Golanowska (Town & City S.A.), Jędrzej Lachowicz (Mercurius), Klaus Schulze (Plakat Technic), a nieco później także: Bogdan Gumkowski (Plakanda)

i Lech Kaczoń (Grupa Outdoor).

 

Rada Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej określiła obowiązujące praktycznie do dziś cztery obszary działalności IGRZ: obszar prawny, działalność gospodarcza na rzecz członków izby, komunikacja wewnętrzna, komunikacja zewnętrzna.

 

W 2001 roku Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej stała się jedyną organizacją reprezentującą branżę (po zlikwidowaniu Stowarzyszenia Reklamy Zewnętrznej). IGRZ przyjęła wówczas Kodeks Postępowania w Dziedzinie Reklamy Zewnętrznej, który został przygotowany jeszcze w Stowarzyszeniu. W 2011 roku Kodeks zastąpiono dokumentem pod nazwą „ Zasady funkcjonowania nośników reklamy w przestrzeni publicznej”, który był sygnowany przez wszystkie ważące podmioty na rynku OOH.

 

Przyjęta w 2015 roku tak zwana „ustawa krajobrazowa” podzieliła rynek OOH. Linia podziału przebiega od tego czasu

na osi firm, które są skłonne akceptować pozytywne zmiany by móc się realnie rozwijać oraz te, które są skłonne ewentualnie zaakceptować zmiany przy zachowaniu stanu swego posiadania. Izba dąży do porozumienia dla kształtowania lepszej przestrzeni z ważną i nowoczesną rolą reklamy zewnętrznej. Taki jest dzisiaj jej główny cel.

24 marca 2021 roku Izba przyjęła uchwałę w sprawie kryteriów oceny treści przeznaczonych do ekspozycji na nośnikach reklamy Out of Home.

Pobierz dokument.

 

Członkowie Rady Izby w kadencji 2020 - 2023

 

 

Lech Kaczoń – Prezes Izby

 

Tomasz Bukowski - Członek Rady

Paweł Orłowski - Członek Rady

Joanna Szymańska - Członek Rady

Krzysztof Witold Wilgus - Członek Rady

 

Wojciech Zdanowicz – Członek Rady /Zespół ds. kontaktów z samorządami/

CZŁONKOWIE IGRZ

AMS SERWIS sp. z o.o., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa 

AMS S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

ALTMASTER sp. z o.o.., ul. Julianowska 61, 05-500 Piaseczno *

APPLINK sp. z o.o., ul. Trakt Lubelski 137, 04-790 Warszawa

BIURO USŁUG I DORADZTWA PROMIKE s.c., ul. Zaolziańska 3/33, 02-781 Warszawa 

BUSINESS CONSULTING sp. z o.o., ul. 1 Maja 88, 40-240 Katowice

CLEAR CHANNEL POLAND sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

INTER-PLAST, ul. Meliorantów 67 A,B, 42-200 Częstochowa *

OOH MAGAZINE , Al. Roździeńskiego 86a/110, 40-203 Katowice *

OPTOKOM OUTDOOR MEDIA, ul. Kasprzaka 33, 41-303 Dąbrowa Górnicza

POLISH DIGITAL SIGNAGE ASSOCIATION, ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków *

SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA sp. z o.o., ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa

SYNERGIC Sp. z o.o., ul. Tamka 16 lok. U4, 00-349 Warszawa

TEJBRANT sp. z o.o., ul. Świętojańska 175, 07-200 Wyszków

VISUAL COMMUNICATION, ul. Fredry 1/18,  61-701 Poznań *

WAREXPO sp. z o.o., ul. Oboźna 1A, 00-340 Warszawa

* członkowie posiadający status członka wspierającego

izba_gospodarcza_-_logo-2-2.JPG

Firmy raportujące do Izby:

BP MEDIA sp. z o.o.

CITYBOARD MEDIA sp. z o.o. (do 31.03.2015)

DEFI POLAND sp. z o.o.

GLOBART sp. z o.o.

GIGABOARD POLSKA sp. z o.o.

HEADZ MARKETING PARTNER

IMS SENSORY MEDIA S.A.

JET LINE Sp. z o.o.

KONESER sp. z o.o.

MAIK sp. z o.o.

MINI MEDIA Sp. z o.o.

OUTDOOR3MIASTO sp. z o.o.

SCHULZ MEDIA sp. z o.o.

SCREEN NETWORK sp. z o.o.

STRÖER POLSKA sp. z o.o. (do 31.12.2017)

SUPERSIGNS sp. z o.o.

bottom of page