top of page

Informujemy, uczymy, pokazujemy jak korzystać z OUT OF HOME

==================================================================================================================

==================================================================================================================

 15-05-2024 r.

 

REKLAMA OOH W POLSCE – Q1 2024

 

OOHlife Izba Gospodarcza przedstawia informację dotyczącą wielkości rynku OOH w Polsce

w pierwszym kwartale 2024 roku. Dane zostały przygotowane we współpracy OOHlife Izba Gospodarcza i Domu Mediowego STARCOM (Publicis Group).

 

Rok 2024 przyniósł zwiększenie liczby podmiotów działających na rynku reklamy OOH, których przychody uwzględniamy w raporcie Izby. Poniżej prezentujemy dane o wielkości sprzedaży dla rozszerzonej bazy firm, przy czym dynamika rynku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego została obliczona w oparciu o bazę firm z Q1 2023.

 

Estymowana wielkość sprzedaży na rynku reklamy zewnętrznej OOH w Polsce w trzech segmentach rynku reklamy zewnętrznej - KLASYCZNE OOH + CITY TRANSPORT + REKLAMA DIGITAL OOH zamknęła się kwotą w wysokości 167,28 mln PLN (w stosunku do tej samej bazy w Q1 2023 była wyższa aniżeli w pierwszym kwartale 2023 roku o 27,9%).

 

Wzrost sprzedaży OOH w Q1 2024 w stosunku do słabszego wynikowo Q1 2023 odzwierciedla trend utrzymania dobrej koniunktury dla reklamy OOH z drugiej połowy ubiegłego roku. Istotne są też zmiany cen sprzedaży powierzchni ekspozycyjnych na nośnikach reklamy OOH w związku z inflacją i większymi kosztami eksploatacji oraz rosnące udziały sprzedaży we wszystkich segmentach reklamy OOH, a przede wszystkim na nośnikach cyfrowych.

 

PROGNOZA 2024

 

Liczymy, że w tym roku dodatkowy, pozytywny wpływ na wynik sprzedaży będą mieć kampanie przed wyborami do samorządu i parlamentu europejskiego oraz przy okazji wielkich imprez sportowych: Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej oraz Letnich Igrzysk Olimpijskich. W związku z tym oczekujemy zwiększenia udziałów reklamy OOH na rynku mediów oraz dynamiki wzrostu na poziomie 12-16%.

pobierz komunikat

==================================================================================================================

04-04-2024 r.

Okładka 1 Raport 2023 IGRZ.tiff

==================================================================================================================

11-02-2024 r.

 

REKLAMA OOH W POLSCE 2023

 

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej przedstawia informację dotyczącą wielkości rynku OOH

w Polsce w 2023 roku. Dane zostały przygotowane we współpracy IGRZ i Domu Mediowego STARCOM (Publicis Group).

 

2023 OOH. RYNEK

                                                                                                                                   

Estymowana wielkość sprzedaży na rynku reklamy zewnętrznej OOH w Polsce w trzech segmentach rynku reklamy zewnętrznej - KLASYCZNE OOH + CITY TRANSPORT + DIGITAL OOH osiągnęła kwotę 648,29 mln PLN i była wyższa aniżeli w 2022 roku o 16,9%.

 

2023. Rok znaczących wydarzeń społecznych i politycznych. Rok kampanii społecznych, propagandowych i kampanii wyborczej. Rok wyborów parlamentarnych z rekordową frekwencją. Rok ze wzrostem PKB na poziomie 0,2% w stosunku do 2022. Rok wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 11,4% w stosunku do roku poprzedniego.

 

Wzrost sprzedaży we wszystkich trzech segmentach rynku OOH w 2023 jest wynikiem całokształtu wydarzeń, liczby kampanii promocyjnych i reklamowych głównych dla OOH reklamodawców, a także intensywnych kampanii społecznych, politycznych i wyborczych.

 

Wynik osiągnięty w 2023 roku na rynku OOH jest powiązany także:

 

z podniesieniem cen sprzedaży powierzchni i emisji materiałów reklamowych na nośnikach OOH i DIGITAL OOH w drugim kwartale 2023 roku,

ze wzrostem liczby nośników cyfrowych DIGITAL OOH,

z postępującą racjonalizacją i standaryzacją sprzedaży powierzchni ekspozycyjnych i emisji reklam, opartych na nowoczesnych rozwiązaniach technicznych oraz projektach badawczych,

z rosnącym przekonaniem reklamodawców do OOH jako najłatwiej dostępnego, a tym samym najbardziej demokratycznego medium na rynku reklamowym,

ze wzrostem udziałów reklamy OOH i DIGITAL OOH w torcie mediowym.

 

Q4 2023. INFO RYNEK

 

Estymowana wielkość sprzedaży na rynku reklamy zewnętrznej OOH w Polsce w trzech segmentach rynku reklamy zewnętrznej - KLASYCZNE OOH + CITY TRANSPORT + DIGITAL OOH osiągnęła w Q4 2023 roku 199,53 mln PLN i była wyższa aniżeli w tym samym okresie 2022 roku o 27,4%.

 

PROGNOZA 2024

 

W roku 2023 oczekiwaliśmy stabilizacji udziałów reklamy OOH na rynku mediów. Udziały rosną i wychodzą z „zaczarowanego” kręgu pięciu procent. Intensywne kampanie społeczne, polityczne i wyborcze w drugiej połowie roku pozwoliły na solidny, dwucyfrowy wzrost, wyższy od prognozowanego na początku roku.

 

W roku 2024 czekają nas również kampanie wyborcze przed wyborami samorządowymi (marzec, kwiecień) oraz przed wyborami do Parlamentu Europejskiego (maj, czerwiec). Odbędą się też dwie wielkie imprezy sportowe: Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej (Niemcy, 14.06. – 14.07.) oraz Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu (26.07. – 11.08.), które tradycyjnie niosą za sobą większe zainteresowanie reklamą OOH.

 

Na finalny wynik 2024 roku może mieć także wpływ sytuacja społeczno-gospodarcza Polski. Liczymy na wzrost kierunkowo zgodny z dynamiką całego rynku reklamowego i co najmniej utrzymanie udziału w torcie reklamowym.

pobierz raport

==================================================================================================================

12-12-2023 r.

 

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

12 grudnia 2023 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie pytania prawnego Naczelnego Sądu Administracyjnego  dotyczącego braku zapewnienia ustawowych podstaw i trybu dochodzenia odszkodowania przez podmioty zobowiązane do usunięcia i rozbiórki tablic i urządzeń reklamowych wzniesionych legalnie na terenie gminy.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 37a ust. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie, w jakim przewiduje obowiązek określenia w uchwale, o której mowa w art. 37a ust. 1 powołanej ustawy, warunków i terminu dostosowania istniejących w dniu jej wejścia w życie, wzniesionych na podstawie zgody budowlanej, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (obiektów reklamowych) do zakazów określonych w tej uchwale, bez zapewnienia ustawowych podstaw i trybu dochodzenia odszkodowania przez podmioty, które są zobowiązane do ich usunięcia, jest niezgodny z art. 21 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

pobierz wyrok

==================================================================================================================

10-11-2023 r.

REKLAMA OOH W POLSCE – Q3 2023

 

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej przedstawia informację dotyczącą wielkości rynku OOH

w Polsce w trzecim kwartale 2023 roku. Dane zostały przygotowane we współpracy IGRZ i Domu Mediowego STARCOM (Publicis Group).

 

Q3 2023 OOH. RYNEK

           

Estymowana wielkość sprzedaży na rynku reklamy zewnętrznej OOH w Polsce w trzech segmentach rynku reklamy zewnętrznej - KLASYCZNE OOH + CITY TRANSPORT + DIGITAL OOH osiągnęła kwotę 171,23 mln PLN i była wyższa aniżeli w trzecim kwartale 2022 roku o 25,1%.

 

Wzrost sprzedaży we wszystkich trzech segmentach rynku OOH w Q3 2023 jest wynikiem liczby kampanii promocyjnych i reklamowych głównych dla OOH reklamodawców i intensywnych w tym okresie kampanii społecznych, politycznych i wyborczych. Jest także wynikiem podniesienia cen sprzedaży powierzchni i emisji materiałów reklamowych na nośnikach OOH i DIGITAL OOH w drugim kwartale 2023 roku.

 

Q1-Q3 2023.

 

Estymowana wielkość sprzedaży na rynku reklamy zewnętrznej OOH w Polsce w trzech segmentach rynku reklamy zewnętrznej - KLASYCZNE OOH + CITY TRANSPORT + DIGITAL OOH osiągnęła w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku 448,86 mln PLN i była wyższa aniżeli w tym samym okresie 2022 roku o 12,8%.

pobierz raport

==================================================================================================================

13-09-2023 r.

AMS wyposażył przystanek w defibrylator. Na warszawskim Mokotowie stanął Przystanek Zdrowie.

2023 Przystanek Zdrowie od AMS.jpg

AMS we współpracy z Urzędem Dzielnicy Mokotów oddał do użytku lokalnej społeczności Przystanek Zdrowie, na który składa się ratujący życie automatyczny defibrylator, ekran z edukacyjnymi treściami prozdrowotnymi i zielony dach rozchodnikowy, wspierający lokalny ekosystem.

 

Przystanek Zdrowie, zlokalizowany przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, to inicjatywa skierowana do lokalnej społeczności. AMS i Urząd Dzielnicy Mokotów podjęły współpracę z firmą HS Medical, która zaowocowała stworzeniem kolejnego punktu z defibrylatorem na mapie Warszawy.

 

 – Nieustająco dbamy o poprawę bezpieczeństwa w miejscach publicznych w naszym mieście. Cieszymy się, że takich miejsc z dostępem do ratującego życie systemu AED na Mokotowie, jak i w całej Warszawie jest coraz więcej. Ich lokalizacje można znaleźć na stronie warszawa19115.pl. Zachęcamy do udostępniania do publicznej informacji innych lokalizacji tych urządzeń – mówi Rafał Miastowski, Burmistrz Dzielnicy Mokotów.

 

Defibrylator znajduje się w specjalnej skrytce, wbudowanej w boczny panel cyfrowego citylightu AMS, która zapewnia odpowiednie, bezpieczne warunki przechowywania i szybką możliwość wyjęcia go w razie potrzeby.

 

– Automatyczny defibrylator jest intuicyjny i prosty w obsłudze. Wystarczy włączyć przycisk “ON” stosować się do instrukcji głosowej. To urządzenie, które realnie może przyczynić się do uratowania życia w przypadku zatrzymania krążenia – mówi Adam Jany, dyrektor ds. rozwoju HS Medical.

 

– Przystanek Zdrowie to nasza kolejna odpowiedź na potrzebę tworzenia inteligentnych miast we współpracy z lokalnymi społecznościami, samorządami i przedstawicielami biznesu. Słuchamy głosów mieszkańców i realizujemy projekty dające realny wpływ na otaczającą rzeczywistość i poprawiające komfort życia w mieście – mówi Marek Kuzaka, Prezes AMS. – Projekty te powstają w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, nie obciążając budżetu miasta – dodaje.

  

Przystanek na warszawskim Mokotowie dołączył do największego w Europie Środkowo-Wschodniej systemu EKO wiat AMS z zielonymi dachami, których liczba wynosi obecnie 128 obiektów w 9 miastach.

==================================================================================================================

2023 Synergic centralny3.jpg

13-09-2023 r.

SYNERGIC z pakietem ekranów PREMIUM na Dworcu Centralnym w Warszawie.

W wyniku wygranego postępowania przetargowego SYNERGIC zrealizowała nowy projekt, w ramach którego do portfolio spółki trafiło pięć ekranów PREMIUM umiejscowionych na Dworcu Centralnym w Warszawie.

 

Cztery 138 calowe ekrany zamontowane są na antresolach hali głównej dworca. Piąty, największy - 203 calowy, w ciągu komunikacyjnym między tunelami od strony al. Jerozolimskich z bezpośrednim wyjściem na przystanki autobusowe.

 

Zrealizowanie tego projektu jest dla nas ważnym krokiem, który umacnia pozycję Synergic
w segmencie reklamy digital out of home. Ekrany DIGITAL CITY PREMIUM usytuowane są w topowych lokalizacjach. Wiele z nich w ścisłym centrum, przy dworcach, pętlach autobusowych, przystankach komunikacji miejskiej czy galeriach handlowych - wylicza Prezes Synergic, Paweł Orłowski.

 

Z badań przeprowadzonych na zlecenie Synergic wynika, że cały pakiet  ekranów na Dworcu Centralnym generuje miesięcznie ponad 7,5 mln kontaktów, a 63,7 % wszystkich, to długi i jakościowy czas. Ekrany trafiają do młodej, atrakcyjniej widowni - 56,4 % to osoby w wieku 20 – 39 lat.

 

To kolejne atrakcyjne powierzchnie reklamowe w portfolio spółki. Firma jest też właścicielem sieci nośników OOH w punktach o wysokim natężeniu ruchu. Między innymi w ścisłym centrum Warszawy  - w przejściu podziemnym obok Rotundy, na dworcach i lotniskach. Synergic dla swoich klientów planuje i realizuje kampanie w City Transporcie. W samej Warszawie ma do wyłącznej dyspozycji ponad 170 autobusów miejskich, a w nich 400 ekranów. W portfolio ma 10 linii produktowych. Swoje usługi świadczy na skalę ogólnopolską i regionalną.

==================================================================================================================

10-08-1013 r,

 REKLAMA OOH W POLSCE – Q2 2023

 

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej przedstawia informację dotyczącą wielkości rynku OOH

w Polsce w drugim kwartale 2023 roku. Dane zostały przygotowane we współpracy IGRZ i Domu Mediowego STARCOM (Publicis Group).

 

Q2 2023 OOH. RYNEK

 

Estymowana wielkość sprzedaży na rynku reklamy zewnętrznej OOH w Polsce w trzech segmentach rynku reklamy zewnętrznej - KLASYCZNE OOH + CITY TRANSPORT + REKLAMA DOOH zamknęła się kwotą w wysokości 161,86 mln PLN i była wyższa aniżeli w drugim kwartale 2022 roku o 7%.

 

Wzrost sprzedaży OOH w Q2 2023 bazuje na utrzymaniu dobrej koniunktury w segmencie nośników klasycznych oraz rosnącego lokowania akcji promocyjnych i reklamowych na nośnikach cyfrowych. Wpływ na wynik miały również wprowadzone od początku roku zmiany cen sprzedaży powierzchni ekspozycyjnych na nośnikach reklamy OOH w związku z inflacją i większymi kosztami ich eksploatacji.

 

PROGNOZA 2023

 

Podtrzymujemy prognozę utrzymania w całym roku 2023 stabilizacji udziałów reklamy OOH na rynku mediów oraz wzrost dynamiki na poziomie jednocyfrowym. W związku z rozpoczętą kampanią wyborczą do parlamentu liczymy, że jej intensywność przez najbliższe dziewięć tygodni wpłynie pozytywnie na wynik sprzedaży w tym roku.

pobierz raport

==================================================================================================================

18-05-2023 r.

 REKLAMA OOH W POLSCE – Q1 2023

 

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej przedstawia informację dotyczącą wielkości rynku OOH

w Polsce w pierwszym kwartale 2023 roku. Dane zostały przygotowane we współpracy IGRZ i Domu Mediowego STARCOM (Publicis Group).

 

Estymowana wielkość sprzedaży na rynku reklamy zewnętrznej OOH w Polsce w trzech segmentach rynku reklamy zewnętrznej - KLASYCZNE OOH + CITY TRANSPORT + REKLAMA DOOH zamknęła się kwotą w wysokości 115,8 mln PLN i była wyższa aniżeli w pierwszym kwartale 2022 roku o 5,6%.

 

Wzrost sprzedaży OOH w Q1 2023 na poziomie ponad 5% odpowiada estymowanemu wzrostowi wszystkich mediów

w tym okresie. Wpływ na ten wynik mają: utrzymanie dobrej koniunktury dla reklamy OOH, zmiany cen sprzedaży powierzchni ekspozycyjnych na nośnikach reklamy OOH w związku z inflacją i większymi kosztami eksploatacji oraz rosnące udziały sprzedaży na nośnikach cyfrowych.

 

PROGNOZA 2023

 

Nasza prognoza utrzymuje oczekiwanie w roku 2023 stabilizacji udziałów reklamy OOH na rynku mediów oraz dynamiki wzrostu na poziomie jednocyfrowym. Liczymy także, że w roku wyborczym nieznaczny, ale pozytywny wpływ na wynik sprzedaży będzie mieć kampania wyborcza do parlamentu.

pobierz raport

==================================================================================================================

18-05-2023 r.

 

Pierwsza testowa kampania z wykorzystaniem

Affinity Index do planowania emisji w Digital

Out-of-Home

 

AMS zrealizował kampanię dla markiDeichmann

na nośnikach Digital Indoor w galeriach handlowych.

Do jej planowania wykorzystano dane demograficzne

i profile behawioralne – dane o zachowaniu klientów

galerii – oraz po raz pierwszy wskaźnik Affinity.

Dzięki temu layouty kampanii zostały dopasowane

do nadreprezentacji grupy celowej. Za strategiczne

planowanie i zakup mediów kampanii odpowiedzialna jest agencja mediowa Starcom, należąca do Publicis Groupe.

 

W kampanii marki Deichmann można było zobaczyć layouty skierowane do trzech grup celowych: młodych kobiet, kobiet starszych i rodziców. Wyświetlanie reklam na nośnikach Digital Indoor AMS odbywało się według scenariuszy emisji stworzonych na podstawie danych mobilnych Proxi.cloud oraz z analizy badań sztucznej inteligencji wykonanej przez firmę badawczą Cities AI. Zmiana layoutów odbywała się na podstawie liczby osób spełniających kryteria behawioralne i demograficzne w galeriach handlowych, a plan kampanii uwzględniał informacje o dotarciu Digital Indoor AMS do poszczególnych grup celowych.

 

– Dzięki szeroko prowadzonym przez nas badaniom mamy wiedzę o grupach, które w każdej godzinie mają kontakt z nośnikami Digital Indoor. Do planowania kampanii dla naszych klientów, tak jak w przypadku działań dla marki Deichmann, możemy wykorzystać godzinowe rozkłady ruchu poszczególnych grup demograficznych, a także profile behawioralne – mówi Radosław Gołąb, Dyrektor ds. rozwoju oferty Digital w AMS. – Jest to pierwsza kampania, w której wykorzystujemy Affinity Index do planowania emisji w Digital Out-of-Home. Na tę chwilę traktujemy ją jako eksperyment, ale mogę dodać, że z wyników jesteśmy bardzo zadowoleni. W przyszłości zamierzamy wykorzystywać dane, którymi dysponujemy, na szeroką skalę – dodaje.

 

Affinity Index umożliwia dokładne określenie i dopasowanie grupy docelowej, dzięki czemu możliwe jest tworzenie bardziej skutecznych kampanii reklamowych. W efekcie uzyskujemy większą liczbę konwersji przy tym samym budżecie reklamowym. Posługiwanie się wskaźnikiem Affinity Index pozwala optymalizować budżet kampanii digitalowej, a elastyczność tego medium zapewnia klientom pełną kontrolę nad planowaniem i zarządzaniem realizacją działań reklamowych.

 

– Kampanię przeprowadziliśmy w wybranych centrach handlowych ze sklepami Deichmann. Wykorzystując elastyczność i potencjał DOOH, przygotowaliśmy różne scenariusze emisji, kierując zróżnicowane komunikaty w zależności od nadreprezentacji poszczególnych grup celowych. Zależało nam na dotarciu do Klientów marki z odpowiednim komunikatem w momencie podejmowania decyzji zakupowych – mówi Patrycja Lewandowska, Senior Communications Manager z agencji Starcom.

Deichmann na Digital Indoor AMS.jpg

==================================================================================================================

23-03-2023 r.

RAPORT OOH 2022 OKŁADKA.jpg

==================================================================================================================

14-02-2023 r.

REKLAMA OOH W POLSCE 2022

 

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej przedstawia informację dotyczącą wielkości rynku OOH

w Polsce w 2022 roku. Dane zostały przygotowane we współpracy IGRZ i Domu Mediowego STARCOM (Publicis Group).

 

Estymowana wielkość sprzedaży na rynku reklamy zewnętrznej w Polsce w trzech segmentach rynku reklamy zewnętrznej: KLASYCZNE OOH + CITY TRANSPORT + DOOH zamknęła się kwotą w wysokości ponad 554,4 mln PLN i była dla tej samej bazy firm wyższa aniżeli w roku 2021 o 30,7%.

 

Wynik uzyskany w 2022 roku świadczy o dynamicznej odbudowie udziału reklamy OOH w torcie reklamowym, po trudnym czasie znaczących ograniczeń. Potwierdza również efektywność działań reklamowych na nośnikach reklamy zewnętrznej OOH. Jest zgodny z naszymi wcześniejszymi prognozami.

pobierz raport

==================================================================================================================

14-02-2023 r.

KONGRES WORLD OUT OF HOME ORGANIZATION – LIZBONA 2023

 

Światowy Kongres World Out Of Home Organization 2023 odbędzie się w tym roku w Lizbonie w dniach 7-9 czerwca w hotelu i centrum konferencyjnym Epic Sana.

 

RAMOWY PROGRAM KONGRESU

 

Środa 07.06.2023

 • Spotkanie informacyjne przedstawicieli ponad 40 narodowych organizacji Out Of Home

 • Otwarcie strefy prezentacyjno-wystawienniczej

 • Welcome Networking Cocktail Reception w centrum konferencyjnym

Czwartek 08.06.2023

Dynamiczny rozwój rynku reklamy Out of Home na świecie

 • Wspólne praca i przedsięwzięcia na rzecz rozwoju sektora Out of Home

 • Utrzymanie przewagi konkurencyjnej OOH

 • Reklama OOH platformą kreatywności

 • Poszukiwania odpowiedzi na wyzwania zrównoważonego rozwoju

 • Uroczyste wręczenie nagród World Out Of Home Organization 2023 – “The Rising Star”, “The Technical Innovation Award”, “Creatives Award – Classic”, “Creatives Award – Digital”.

Piątek 09.06.2023

„The Science of Out of Home”

 • Rosnące znaczenie wykorzystania danych w reklamie OOH

 • Większe zaangażowanie reklamy OOH na rynku mediów dzięki pomiarowi widowni

 • Zmiany w zasadach sprzedaży reklamy OOH – ułatwienia dzięki automatyzacji i Programmatic

 

Wśród prelegentów znajdą się tradycyjnie przedstawiciele największych firm branży reklamy zewnętrznej OOH na świecie. Ich szczegółowa lista ma zostać ogłoszona w najbliższym czasie.

Tom Goddard, prezes World Out Of Home Organization, zapowiada, że Kongres w Lizbonie będzie wyznacznikiem dla rozwoju OOH na świecie w najbliższej przyszłości.

 

Więcej informacji i możliwość zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie:

 

https://www.worldooh.org/news/lisbon-now-open

==================================================================================================================

17-11-2022 r.

REKLAMA OOH W POLSCE – Q3 2022

 

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej przedstawia informację dotyczącą wielkości rynku OOH

w Polsce w trzecim kwartale 2022 roku. Dane zostały przygotowane we współpracy IGRZ i Domu Mediowego STARCOM (Publicis Group).

 

Q3 2022 OOH

 

Estymowana wielkość sprzedaży na rynku reklamy zewnętrznej OOH w Polsce w trzech segmentach rynku reklamy zewnętrznej - KLASYCZNE OOH + CITY TRANSPORT + Reklama DOOH wyniosła 136,86 mln PLN i była wyższa aniżeli w trzecim kwartale 2021 roku o 15,5%.

 

Q1-Q3 2022 OOH

 

Estymowana wielkość sprzedaży na rynku reklamy zewnętrznej OOH w Polsce w trzech segmentach rynku reklamy zewnętrznej - KLASYCZNE OOH + CITY TRANSPORT + Reklama DOOH osiągnęła w trzech kwartałach 2022 roku 397,84 mln PLN i była wyższa aniżeli w tym samym okresie 2021 roku o 34,3%

 

PROGNOZA do końca 2022 roku

 

Do końca roku oczekujemy kontynuacji kampanii największych klientów OOH oraz wzmożonych działań promocyjnych i reklamowych w związku z Mistrzostwami świata w piłce nożnej (druga połowa listopada – pierwsza połowa grudnia). Tradycyjnie także kampanii świątecznych. Prognozujemy dynamikę wzrostu względem ubiegłego roku na poziomie 25-30%.

pobierz raport

==================================================================================================================

15-11-2022 r.

Zielona rewolucja w rękach mieszkańców Katowic.

 

Do 30 listopada br. mieszkańcy Katowic i osoby korzystające z katowickiej komunikacji miejskiej, będą mogli wspólnie zdecydować o lokalizacji i ostatecznym wyglądzie 22 ekologicznych, zielonych przystanków w mieście.

 

Wspólny projekt Miasta Katowice i AMS ”Zielony przystanek na wiosnę”, zakłada wybudowanie w mieście 22 wiat z zielonym dachem. Wiosną 2023 roku w każdej dzielnicy Katowic pojawi się zielony przystanek. O jego lokalizacji i akcentach kolorystycznych elementów wieńczących wiatę - zdecydują mieszkańcy, wypełniając ankietę dostępną na stronie przystanekkatowice.ams.com.pl. Ankietowani będą wybierać jedną z trzech lokalizacji w każdej dzielnicy oraz zdecydują o tym, czy elementy wieńczące przystanek mają być zielone i nawiązywać do ekologicznego charakteru projektu, czy żółte - zgodne z barwami miasta.

 

„Każdego roku podejmujemy szereg działań o charakterze proekologicznym, zdając sobie sprawę, że powietrze, którym oddychamy i przestrzeń, w której przebywamy wpływa na nasze zdrowie, bezpieczeństwo i komfort życia. Jednak wspominając o ekologii, nie mam na myśli wyłącznie wieloletnich programów oraz wielomilionowych inwestycji na rzecz poprawy powietrza i środowiska naturalnego. To także działania w naszej bezpośredniej okolicy, które są jednak niemniej ważne” — mówi Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice.

 

System zielonych przystanków w Katowicach będzie miał znaczący wpływ na środowisko, tworząc nieoczywiste oazy zieleni w mieście. Jest to rozwiązanie typu nature-based solution – inspirowane i wspierane przez naturę, zapewniające korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Dach przystanku pokryty jest dywanem rozchodnikowym, dzięki czemu magazynuje 150 litrów wody deszczowej przy jednorazowym opadzie, obniża o 3-5 °C temperaturę powietrza wokół przystanku w upalne dni, a także zmniejsza zapylenie wokół wiaty aż o 15-20% i absorbuje 7,2 kg CO2 rocznie.

 

Rośliny tworzące dywan rozchodnikowy, który pokrywa dach, są niezwykle wytrzymałe na warunki środowiskowe, dodatkowo mają długi okres kwitnienia i wysoką klasę miododajności. Oznakowanie wiat przy wykorzystaniu specjalnych kropek, którymi oklejone są szyby przystanku, to wynik współpracy z fundacjami zajmującymi się ochroną ptaków w Polsce - pozwala ograniczać kolizje i zapewniać bezpieczeństwo ptaków w przestrzeni miejskiej. Oznaczenie szyb jest certyfikowane przez Fundację Szklane Pułapki.

 

System EKO wiat AMS w Polsce liczy aktualnie 63 lokalizacji w 8 miastach: Warszawie, Krakowie, Lublinie, Chorzowie, Poznaniu, Szczecinie, Sosnowcu i Katowicach.

Zielony przystanek na wiosnę (1).png

==================================================================================================================

02-08-2022 r.

 

REKLAMA OOH W POLSCE – Q2 2022

 

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej przedstawia informację dotyczącą wielkości rynku OOH

w Polsce w drugim kwartale 2022 roku. Dane zostały przygotowane we współpracy IGRZ i Domu Mediowego STARCOM (Publicis Group).

 

Estymowana wielkość sprzedaży na rynku reklamy zewnętrznej OOH w Polsce w trzech segmentach rynku reklamy zewnętrznej - KLASYCZNE OOH + CITY TRANSPORT + Reklama DOOH wyniosła 151,27 mln PLN i była wyższa aniżeli w drugim kwartale 2021 roku o 33,7%.

 

Wynik uzyskany w Q2 2022 stanowi kontynuację koniunktury zapoczątkowanej jesienią ubiegłego roku, po zniesieniu większości obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 i powrotu do „nowej normalności”. Sytuacja polityczna po wybuchu wojny za wschodnią granicą oraz niekorzystane zjawiska w gospodarce nie tylko nie miały negatywnego wpływu na poziom sprzedaży powierzchni OOH w tym czasie, ale, jak się wydaje, stymulowały niektóre sektory do intensywniejszych działań promocyjnych (sieci handlowe i akcje społeczne oraz organizacja czasu wolnego i podróży).

 

Estymowana wielkość sprzedaży na rynku reklamy zewnętrznej OOH w Polsce w trzech segmentach rynku reklamy zewnętrznej - KLASYCZNE OOH + CITY TRANSPORT + Reklama DOOH osiągnęła w pierwszym półroczu 2022 roku 260,98 mln PLN i była wyższa aniżeli w tym samym okresie 2021 roku o 46,9%.

pobierz raport

==================================================================================================================

05-05-2022 r.

 

REKLAMA OOH W POLSCE – Q1 2022

 

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej przedstawia informację dotyczącą wielkości rynku OOH

w Polsce w pierwszym kwartale 2022 roku. Dane zostały przygotowane we współpracy IGRZ i Domu Mediowego STARCOM (Publicis Group).

 

Estymowana wielkość sprzedaży na rynku reklamy zewnętrznej OOH w Polsce w trzech segmentach rynku reklamy zewnętrznej - KLASYCZNE OOH + CITY TRANSPORT + Reklama DOOH zamknęła się kwotą w wysokości 109,71 mln PLN i była wyższa aniżeli w pierwszym kwartale 2021 roku o 70,1%. Była także wyższa w stosunku do Q1 2020

o 9,4% oraz Q1 2019 o 5,6%.

 

Dobry wynik Q1 2022 jest kontynuacją koniunktury, szczególnie z ostatniego kwartału 2021 roku. Odzwierciedleniem funkcjonowania rynku reklamowego w „nowej normalności”. Wykorzystaniem potencjału reklamy OOH bez ograniczeń związanych z wprowadzeniem stanu pandemii Covid-19. Wreszcie rezultatem zmian technologicznych i strukturalnych (reklama na nośnikach cyfrowych). Podobnie zresztą jak w większości krajów europejskich.

 

Wpływ na rezultat Q1 2022 ma również zmiana cen sprzedaży powierzchni ekspozycyjnych na nośnikach reklamy OOH. W zależności od rodzaju nośników zmiana ta wynosi szacunkowo plus 8-10% w porównaniu do cen z ubiegłego roku.

pobierz komunikat

==================================================================================================================

24-03-2022 r.

Raport OOH 2021 Okładka.jpg

==================================================================================================================

ekrany w metrze.jpg
Ukraina (1).jpg

==================================================================================================================

Foto Stop Depresji1.jpg

21-02-2022 r.

23 lutego obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

 

Kampania społeczna na warszawskich autobusach

 

dePresja – bliżej, niż myślisz, to hasło tegorocznej odsłony kampanii „Stop depresji”, które trafi na autobusy miejskie w Warszawie. Jej celem jest zwrócenie uwagi na ważny społecznie problem i propagowanie Antydepresyjnego Telefonu Zaufania.

 

Kampania, która ma zwrócić uwagę na rosnący problem depresji wśród dzieci i młodzieży to wspólna inicjatywa Fundacji Itaka, Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej (IGRZ), AMS, Miejskich Zakładów Autobusowych
w Warszawie, Synergic oraz Clear Channel Poland.

 

Termin tych działań nie jest przypadkowy — 23 lutego przypada bowiem Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. W ramach kampanii pod hasłem „Stop depresji” na autobusach miejskich w Warszawie (powierzchnie typu Busback na tyłach pojazdów) pojawią się layouty graficzne zachęcające do korzystania ze wsparcia Antydepresyjnego Telefonu Zaufania, od lat komunikowanego przez Itakę w ramach kampanii społecznych.

 

Przy tej okazji zbadana zostanie skuteczność działań komunikacyjnych z wykorzystaniem powierzchni na autobusach miejskich w stolicy. Przeprowadzenie tego badania to wspólna inicjatywa MZA, AMS, IGRZ, Synergic oraz Clear Channel. Badanie ma ustalić skalę zapamiętywania takich kampanii oraz zwrócić uwagę na wartość reklamy w transporcie miejskim; rozpocznie się 22 lutego i potrwa miesiąc.

 

Więcej o kampanii: http://www.itaka.org.pl/dzialalnosc/kampanie-spoleczne/stop-depresji/

==================================================================================================================

10-02-2022 r.

 

REKLAMA OOH W POLSCE 2021

 

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej przedstawia informację dotyczącą wielkości rynku OOH

w Polsce w 2021 roku. Dane zostały przygotowane we współpracy IGRZ i Domu Mediowego STARCOM (Publicis Group).

 

OOH 2021 KLASYCZNE OOH, CITY TRANSPORT, DOOH

 

Estymowana wielkość sprzedaży na rynku reklamy zewnętrznej w Polsce w trzech segmentach rynku reklamy zewnętrznej: KLASYCZNE OOH + CITY TRANSPORT + DOOH zamknęła się kwotą w wysokości ponad 424,1 mln PLN i była dla tej samej bazy firm wyższa aniżeli w roku 2020 o 20,6%.

 

W 2021 roku byliśmy bardziej Out of Home, szczególnie w dużych aglomeracjach. Rozpoczęły się masowe szczepienia przeciw Covid-19, a rząd stopniowo „odmrażał” kolejne sektory gospodarki i usług. Otworzyła się perspektywa intensywniejszego wykorzystania potencjału reklamy OOH. Wyniki kolejnych kwartałów były coraz bardziej optymistyczne. Trend wzrostowy utrzymał się do końca roku. Wzrost sprzedaży o ponad 20% w stosunku do roku 2020 jest lepszy niż oczekiwało wielu rynkowych analityków.

pobierz komunikat

==================================================================================================================

 

03-11-2021 r.

 

REKLAMA OOH W POLSCE – Q3 2021

 

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej przedstawia informację dotyczącą wielkości rynku OOH

w Polsce w trzecim kwartale 2021 roku. Dane zostały przygotowane we współpracy IGRZ i Domu Mediowego STARCOM (Publicis Group).

Estymowana wielkość sprzedaży na rynku reklamy zewnętrznej w Polsce w trzech segmentach rynku reklamy zewnętrznej - Klasyczne OOH + CITY TRANSPORT + Reklama DOOH zamknęła się kwotą 118,5 mln PLN i była dla tej samej bazy firm wyższa aniżeli w trzecim kwartale 2020 roku o 16,1%.

 

Sprzedaż w Q3 2021 w porównaniu do Q3 2020, mimo dalszego obowiązywania pewnej części obostrzeń i ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią, zanotowała wzrosty we wszystkich segmentach.

Pobierz komunikat

==================================================================================================================

07-09-2021 r.

AMS realizuje społeczną odpowiedzialność reklamy na EKO wiatach

 

Największy projekt sieci EKO przystanków

w Polsce został zrealizowany przez AMS

w partnerstwie z L’oreal. Stworzył nową miejską zieloną przestrzeń o powierzchni równej prawie półtora boiska do gry w siatkówkę. W ciągu 3,5 roku przyczyni się

to do ograniczenia emisji CO2 w przestrzeni Warszawy o pół tony, a także pozwoli zmagazynować przy jednorazowych opadach deszczu aż 2 tysiące butelek wody. Wszystko dzięki partnerstwu z marką Armani (L’Oreal), która realizuje działania z obszaru społecznej odpowiedzialności w kampanii perfum My

Way Intense.

FOTO EKO Wiata AMS_2.jpg

„My Way to nie tylko pionierski system ponownego napełniania perfum, który pomaga ograniczyć zużycie surowców. To również świadomy proces produkcji, który jest ściśle monitorowany pod kątem redukcji emisji CO2. To, czego nie udało się wyeliminować w tym procesie, marka rekompensuje finansując program ochrony lasów na Madagaskarze” – mówi Dominika Nockoska, Brand Business Director Armani, L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie. „Z dumą możemy powiedzieć, że od 2021 roku zapach My Way osiągnął w produkcji neutralność węglową. Projekt ekologicznych wiat realizowany wspólnie z AMS oraz obecność marki Giorgio Armani na tych właśnie nośnikach znakomicie wpisują się w idee zrównoważonego rozwoju i łączą nasze firmy w działaniach na rzecz ochrony środowiska”, dodaje Dominika Nockoska.

 

System 20 EKO wiat w Warszawie zapewnia zmagazynowanie 3 000 litrów wody deszczowej dzięki dywanowi rozchodnikowemu, obniżenie o 3-5 °C temperatury powietrza wokół przystanku w upalne dni, zmniejszenie ilości pyłów wokół wiaty o 15-20% i aż 144 kg CO2 zaabsorbowanego rocznie. Zielone wiaty AMS są także przyjazne dla owadów i ptaków. Rośliny tworzące dywan rozchodnikowy, który pokrywa dach, są niezwykle wytrzymałe na warunki środowiskowe, dodatkowo mają długi okres kwitnienia i wysoką klasę miododajności oraz są przyjazne m.in. dla pszczół.

 

„Reklama na EKO wiatach AMS to oferta dla reklamodawców, którzy podobnie jak my chcą mieć realny wpływ na środowisko i tworzyć z nami nowe oazy zieleni”, mówi Grażyna Gołębiowska, Dyrektor Marketingu AMS. „To także świetna okazja do promocji dla marek, którym bliska jest idea zrównoważonego rozwoju i ochrony naszej planety.”

 

Pierwsza EKO wiata stanęła w sierpniu br. na ul. Batumi w Warszawie. Cała sieć została uruchomiona we wrześniu w ramach współpracy z firmą L’Oréal. Zielony system poprawia mikroklimat miasta, zwraca uwagę na ochronę środowiska w aglomeracjach miejskich i umożliwia markom promocję w ramach społecznej odpowiedzialność reklamy.

 

EKO wiaty od AMS należą do niezwykle istotnych dla miejskiej infrastruktury rozwiązań typu nature-based solutions, inspirowanych naturą, które są opłacalne (wydajne ekonomicznie), dostarczają równocześnie korzyści natury ekologicznej, ekonomicznej i społecznej, a także wspierają adaptację do zmian klimatu. Szyby zostały oklejone kropkami, by były widoczne dla ptaków i zapobiegały ich kolizjom z wiatami. Zastosowany wzór został wybrany na podstawie wielu badań i konsultacji.

 

Ekologiczne rozwiązania od AMS od lat zyskują uznanie mieszkańców i ekspertów, czego efektem są nagrody w konkursach branżowych. EKO wiata została zakwalifikowana w 2021 do konkursu Dobry Wzór, a jej pilotażową wersję Zielone Przystanki w Krakowie nagrodzono SREBREM w konkursie Innovation w 2019 roku.

 

AMS konsekwentnie realizuje strategię współtworzenia miast inteligentnych i od 2018 r. wprowadza do przestrzeni miejskiej meble zaaranżowane tak, aby łączyć rozwiązania reklamowe z duchem ekologii.  Spółka jest pionierem w stosowaniu tego rozwiązania w Polsce.

==================================================================================================================

26-08-2021 r.

Konkurs Poster Play

Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej oraz OOHlife.org zapraszają do wzięcia udziału w międzynarodowym konkursie graficznym w ramach projektu Poster Play. W konkursie prosimy o stworzenie maksymalnie 8-sekundowego wideo przeznaczonego do prezentacji w przestrzeni publicznej na nośnikach LCD. Prace mają stać się częścią wystawy poszukującej nowej estetyki reklamy. Zależy nam, aby projekt Poster Play stał się placem zabaw projektantów, animatorów, motion designerów, przestrzenią na testowanie możliwości, badanie granic, zderzanie rozwiązań.

 

Konkursowe zgłoszenia oceniać będą twórcy związani z kreacją i produkcją wideo – Przemek Adamski (Kijek/Adamski), Błażej Górnicki (Lunapark), projektanci grafiki użytkowej – Filip Tofil – oraz przedstawiciele OOHlife.org – Katarzyna Ratajczyk oraz Samsunga – Joanna Oprządek.

 

Centralnym wydarzeniem projektu Poster Play będzie międzynarodowa wystawa projektów wideo wyświetlanych na nośnikach OOH. Wystawa jest realizowana w formule hybrydowej, co znaczy, że część twórców zaproszono do współpracy na zasadzie wyboru kuratorskiego, a trzech autorów, których prace zostaną zaprezentowane w ramach wystawy zostanie wyłonionych w ramach międzynarodowego konkursu. Otwarcie wystawy nastąpi 2.10 o godzinie 17.00 na poziomie -1 stacji metra Świętokrzyska.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej i OOHlife.org

Partner technologiczny: Samsung. Partnerzy: Syfon Studio, AMS, JetLine, Warexpo
Finansowanie: Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje 2021”

 

==================================================================================================================

04-08-2021 r.

REKLAMA OOH W POLSCE – Q2 2021 i pierwsze półrocze 2021

 

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej przedstawia informację dotyczącą wielkości rynku OOH

w Polsce w drugim kwartale 2021 roku. Dane zostały przygotowane we współpracy IGRZ i Domu Mediowego STARCOM (Publicis Group).

 

Znajdujemy się nadal w stanie pandemii. Ale warunki funkcjonowania zmieniają się w każdym kolejnym miesiącu. Zmieniają się na lepsze, uczymy się sprawnie funkcjonować w reżimie sanitarnym. W pełni korzystamy z przestrzeni publicznej. Świadczą o tym także wyniki sprzedaży OOH prezentowane w niniejszym komunikacie.

Estymowana wielkość sprzedaży na rynku reklamy zewnętrznej w Polsce w trzech segmentach rynku reklamy zewnętrznej - Klasyczne OOH + CITY TRANSPORT + Reklama DOOH zamknęła się kwotą w wysokości 113,1 mln PLN i była dla tej samej bazy firm wyższa aniżeli w drugim kwartale 2020 roku o 143,2%.

 

Sprzedaż w Q2 2021 w porównaniu do Q2 2020, mimo dalszego obowiązywania części obostrzeń wprowadzonych

w związku z pandemią, zanotowała dynamiczne wzrosty we wszystkich segmentach.

pobierz raport

==================================================================================================================

09-07-2021 r.

Sprzeciwiamy się ingerowaniu w rynek mediów naruszającemu jego pluralizm, różnorodność i swobodę gospodarczą.

 

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej wraz z firmami stowarzyszonymi i wspierającymi protestuje przeciwko projektowi nowelizacji Ustawy o radiofonii i telewizji, zgłoszonej przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Protestujemy przeciwko próbie ingerencji w funkcjonowanie wolnych mediów w demokratycznym państwie.

 

Przedstawiony projekt nowelizacji Ustawy o radiofonii i telewizji pozornie nie ma nic wspólnego z branżą reklamy zewnętrznej. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że nasza działalność opiera się na korzystaniu z przestrzeni publicznej. Dzięki temu jesteśmy najbardziej demokratycznym medium, docierającym do wszystkich bez względu na stan, wiek czy poglądy polityczne. Nasza branża jest otwarta dla każdego klienta. Organizujemy akcje promocyjne i kampanie reklamowe związane z wszystkimi niemal dziedzinami życia gospodarczego, społecznego i politycznego.

 

Na polskim rynku funkcjonują różne firmy reklamy zewnętrznej, począwszy od małych rodzinnych, przez regionalne, ogólnopolskie, także powiązane z kapitałem zagranicznym lub będące własnością koncernów międzynarodowych. Będąc istotnym graczem na rynku mediów, nie możemy milczeć, kiedy próbuje się stanowić prawo uderzające w inne media, a tym samym w wolność wyrażania poglądów, swobodę gospodarczą i wolną konkurencję, które są opoką demokratycznego państwa prawa.

==================================================================================================================

 

13-05-2021 r.

 

REKLAMA OOH W POLSCE – Q1 2021

 

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej przedstawia informację dotyczącą wielkości rynku OOH

w Polsce w pierwszym kwartale 2021 roku. Dane zostały przygotowane we współpracy IGRZ i Domu Mediowego STARCOM (Publicis Group).

 

Od ponad roku świat znajduje się w stanie pandemii. Doświadczenia z tego czasu pokazują zarówno racjonalne, jak

i zachowawcze działania marketingowe na rynku reklamowym. Stąd na początku tego roku zrezygnowaliśmy

z podawania konkretnych prognoz i przewidywania rezultatów sprzedażowych. Wiąże się to także z faktem braku pełnych informacji na temat funkcjonowania gospodarki do końca 2021 roku.

 

Estymowana wielkość sprzedaży na rynku reklamy zewnętrznej w Polsce w trzech segmentach rynku reklamy zewnętrznej - Klasyczne OOH + CITY TRANSPORT + Reklama DOOH zamknęła się kwotą w wysokości 64,5 mln PLN i była dla tej samej bazy firm niższa aniżeli w pierwszym kwartale 2020 roku o 35,7%. Należy pamiętać, że jest to porównanie wielkości sprzedaży Q1 2021 w stanie pandemii z licznymi ograniczeniami do Q1 2020, w którym skutki pandemii Covid-19 nie były właściwie dla rynku znaczące.

 

Stąd interesujące są dane porównawcze Q1 2021 do Q2 2020, w którym przez dwa miesiące obowiązywał niemal całkowity lockdown.

pobierz komunikat

==================================================================================================================

 

 

 

10-05-2021 r.

 

Kampania Out of Home na “odmrożenie”

 

W zeszłym tygodniu pojawiła się na ulicach

nowa kampania z hasłami:

Jeszcze wiele zdziałamy OUT OF HOME

Jaśniej świeci słońce OUT OF HOME

Miło cię zobaczyć OUT OF HOME

 

Skrót OOH (Out Of Home) nabrał dosłownego znaczenia i stał się nam bliższy niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego też Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej i podmioty do niej należące oraz jej medialna część, czyli platforma OOHlife.org rozpoczęły kampanię na ulicach i nośnikach cyfrowych, także w centrach handlowych.

 

Wracamy do życia poza domem czyli “out of home”. Wychodzimy z domu. Ruch na ulicach i korki jak zwykle. Centra handlowe otwarte, powoli otwierać będą się restauracje i pozostałe usługi. OOH to nie tylko media reklamy zewnętrznej i mobilnej oraz w galeriach handlowych i innych wnętrzach dostępnych publicznie. Branża potrzebuje kampanii sprzedażowej, by o sobie przypomnieć, ale też by przypomnieć, że prawdziwe życie toczy się właśnie na zewnątrz naszych domów i jedynym oknem na świat nie może pozostać ekran komputera.

 

Dlatego zdecydowano o powrocie do korzeni i prostocie przekazu. Najsilniejszym i najbardziej widocznym elementem projektu graficznego są oczy i napis OUT OF HOME, który w aktualnym pandemicznym czasie nabrał bardzo konkretnego i dosłownego znaczenia. Dotąd oznaczał głównie kategorię branży reklamowej, oczywiście poza swym bardzo pierwotnym znaczeniem.

 

Kampania wykorzystuje trzy projekty graficzne z oczami różnych osób: młodej dziewczyny, dorosłego mężczyzny oraz osoby w średnim wieku, by w ten sposób określić różnorodność społeczeństwa, krótko mówiąc, nas wszystkich. Projekt graficzny wykonał Wojciech Suchy, a pomysł kampanii jest wspólnym dziełem przedstawicieli firm zaangażowanych w platformę OOHlife.org. Kampania jest również pretekstem do zaprezentowania logo nowej strony internetowej oraz jej identyfikacji graficznej wiodącego koloru: wyrazistego niebieskiego, jak również fontu. Całość zaprojektowała Anna Światłowska.

 

Na nośnikach zobaczymy trzy różne hasła podkreślające pozytywne strony tego, co dzieje się OUT OF HOME, przestrzeni, w której po prostu przyjemnie spędza się czas, ale też realizuje swoje plany i pasje. Ta przestrzeń cały czas jest i na nas czeka, a my coraz więcej wychodzimy i potrzebujemy zaprezentowania swoich potrzeb i opinii, w aspekcie bardzo prywatnym, ale też w sensie komercyjnym. Życie toczy się dalej i wierzymy, że pomimo tego, jak dotknęła nas pandemia patrzymy w przyszłość z nadzieją.

 

Kampania potrwa 2 tygodnie z ewentualnym przedłużeniem, o ile pozwoli na to dostępność nośników. W tej chwili opiera się na znaczącym zaangażowaniu 4 firm: AMS (1 000 cityligtów + nośniki cyfrowe), BUSINESS CONSULTING (50 lokalizacji citylight w GOP I 15 lokalizacji citylight w Krakowie, fullback na autobusach w ilości zależnej od dostępności medium w danym czasie), JET LINE (spot 10 sekund w pętli 60 sekund w sieci MORE - 300 ekranów w Warszawie, Trójmieście, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu, spot 15 sekund w pętli 2,5 min na 7 ekranach LED w Warszawie, dwie powierzchnie 12 x 4 m w Warszawie), WAREXPO (30 powierzchni na słupach podświetlanych w Warszawie,  spot 10 sekund na bliski 1 200 ekranów w Tramwajach Warszawskich, spot 10 sekund na 11 ekranach smart citylight w Warszawie). 

 

Kampania została zaprojektowana przede wszystkim na nośniki zewnętrzne OOH i DOOH z odesłaniem na stronę internetową OOHlife.org oraz będzie komunikowana do branży reklamowej i marketingowej na Linkedin. Rozpoczyna się na nośnikach czterech firm: AMS, Jet Line, Business Consulting i Warexpo jednocześnie z załączonym zaproszeniem do włączenia skierowanym do innych firm OOH i udostępnieniem im layoutów kampanii.

 

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej OOH wraz z firmami OOH uruchomiła nową stronę internetową o adresie OOHlife.org. Jest to miejsce wymiany informacji i edukacji dla wszelkich działań w przestrzeni zewnętrznej o mniej sformalizowanym statusie niż sama organizacja.

3 oohlife_kampania_poziom_06e_B.jpg
1 oohlife_kampania2021_pion_06e_A.jpg
2 oohlife_kampania2021_pion_06e_C.jpg

==================================================================================================================

05-05-2021 r.

AMS wyłącznym operatorem ekranów Digital Indoor w 31 centrach handlowych

 

W kwietniu oferta AMS Digital Indoor powiększyła się o kolejne aglomeracje. Tym samym liczy ona już 31 lokalizacji w całej Polsce i jest największą na rynku ofertą cyfrowych nośników o wystandaryzowanym formacie 65''.

 

Oferta Digital Indoor od AMS obejmuje aglomeracje: białostocką, bydgoską, częstochowską, krakowską, łódzką, olsztyńską, opolską, poznańską, szczecińską, śląską, trójmiejską, wałbrzyską, warszawską i wrocławską. Zlokalizowana jest w sieci Ceetrus, właściciela centrów handlowych Auchan. To typ centrów mało- i średnioformatowych, które są odporne na pandemiczne wahania ruchu i mają stabilny, wysoki poziom odwiedzających. Według danych Polskiej Rady Centrów Handlowych ruch w tego typu jednostkach spadł jedynie o 10-15 pkt % w stosunku do lat ubiegłych.

 

„Mimo pandemii 90% Polaków nadal robi zakupy spożywcze w sklepach stacjonarnych”, mówi Grażyna Gołębiowska, dyrektor marketingu w AMS. „Reklama na cyfrowych nośnikach w centrach handlowych pobudza skojarzenia i emocje związane z marką, które wpływają na decyzje zakupowe klientów”.

 

Digital Indoor jest skutecznym narzędziem do kontaktu z marką. Dzięki usytuowaniu nośników przy wejściu do centrum handlowego i w głównych ciągach komunikacyjnych, reklama jest widoczna dla kupujących, a najwyższa jakość i ciekawe treści przyciągają ich uwagę. Na każdym ekranie AMS wyświetlany jest autorski kontent Cityinfo - informacje lokalne i rozrywka podane w lekkiej i angażującej formie.

 

Rozszerzeniu sieci Digital Indoor towarzyszy oferta specjalna dla klientów #AMSwelcomeBACK. Więcej o rozwiązaniu można przeczytać na stronie: https://ams.com.pl/oferta/produkty-i-rozwiazania/digital-indoor

Digital_Indoor_AMS-1.jpeg

==================================================================================================================

13-04-2021 r.

RAPORT OOH 2020 Okładka 1.jpg

==================================================================================================================

FOTO Maik 3.jpg
nie dla podatku jet2.jpg

08-03-2021 r.

“TO TY ZAPŁACISZ” – Akcja OOH przeciwko podatkowi od reklamy

Sprawa podatku reklamowego wraca. Najbardziej zagrożona nim branża czyli outdoorowa (Out Of Home Media) rozpoczęła swoją własną komunikację wyrażając niezgodę na ten podatek. Próbuje się przekonać opinię publiczną,

że sprawa dodatkowej składki dotyczy głównie “wielkich mediów’, tymczasem nie jest to prawda.
 
Bije on w większości bezpośrednio w rodzime firmy, które często zaczynały od jednoosobowej działalności gospodarczej, a dziś urosły do skali średnich lub małych przedsiębiorstw, dających wspólnie pracę tysiącom ludzi

i mających wpływ na rozwój innowacji i wprowadzania nowoczesnych rozwiązań cyfrowych.

Straty branży OOH w zeszłym roku były ogromne względem roku poprzedniego. A propozycja naliczania “składki reklamowej” od przychodu jest pomysłem prowadzącym do jej zrujnowania.

“Wielkość sprzedaży OOH zmniejszyła się w ubiegłym roku o blisko 40% w stosunku do roku 2019. Propozycja naliczania podatku reklamowego od przychodu prowadzić będzie wprost do zrujnowania branży. Wiemy, że średnia rentowność branży OOH wynosi w normalnych warunkach gospodarczych około 5%. Dodatkowy podatek płatny od przychodu 7,5-15% spowoduje trwałą nierentowność branży.” - mówi Lech Kaczoń, prezes Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej.

Ponadto w kampanii zwraca się uwagę na fakt, że podatek reklamowydoprowadzi do wzrostu cen, a tę cenę na końcu poczuje konsument w swojej kieszeni. Dotychczas ten aspekt został prawie pominięty, a jest to dość oczywista ekonomiczna zależność, która odbija się bezpośrednio na konsumentach.

W Warszawie pojawiły się już w piątek hasła kampanii antypodatkowej na nośnikach cyfrowych (DOOH), a do końca tygodnia pojawią się też na billboardach i pozostałych nośnikach w wielu polskich miastach.

Kampania “NIE dla podatku reklamowego” posługuje się trzema hasłami:
TO TY ZAPŁACISZ
NOWE PODATKI ZAMIAST POMOCY
UPADEK POLSKICH FIRM
Zaprezentowano je na czarnym tle, nawiązując w ten sposób do stylistyki kampanii “Media bez wyboru”, którą też wsparła część firm outdoorowych.

Kampania została zainicjowana przez Izbę Gospodarczą Reklamy Zewnętrznej oraz firmy z branży OOH.

W tej chwili biorą w niej udział: Business Consulting (Katowice), Jet Line (Warszawa), Warexpo, Maik (Lublin), Globart (Białystok), Art Style (Olsztyn), Citisign (Olsztyn),Outdoor3miasto (Trójmiasto), Koneser (Kraków), BP Media  (Szczecin), Screen Network, AMS oraz Clear Channel Poland.

Czekamy też na potwierdzenia od kolejnych firm. IGRZ dotychczas złożyła swoje oświadczenie  oraz przedłożyła list do Ministra Finansów w ramach ogłoszonych przez rząd “prekonsultacji”

Oświadczenie IGRZ:
https://oohlife.org/co-nowego/oswiadczenie-igrz/

List do Ministra Finansów:
https://oohlife.org/co-nowego/pismo-do-ministerstwa-finansow/

Akcja zbiegła się z rozpoczęciem działalności nowej platformy
komunikacyjnej OOHlife.org.
Kontakt: Katarzyna Ratajczyk CM OOHlife.org tel: + 48 510 205 042
katarata@katarata.com

FOTO WX nie dla podatku1.jpg
==================================================================================================================

16-02-2021 r.

Opinia Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej do projektu ustawy o podatku od reklamy.

 

Do Ministerstwa Finansów

 

W imieniu branży reklamy zewnętrznej (zwanej dalej OOH) stanowczo sprzeciwiamy się wprowadzeniu podatku od przychodów reklamowych w mediach, w tym od ekspozycji reklamy na nośnikach reklamy zewnętrznej OOH, tzw. składki od reklamy.

 

Branża OOH poniosła w ubiegłym roku w wyniku pandemii Covid-19 i związanym z nią lockdownem ogromne straty. Największe spośród wszystkich mediów. Wielkość sprzedaży zmniejszyła się w 2020 roku o blisko 39%. W samym tylko drugim kwartale (Q2 2020) sprzedaż spadła o ponad 71%. Udział reklamy OOH w rynku reklamowym zmniejszył się o blisko 30%.

 

Reklama OOH działa w trzech segmentach obejmujących: klasyczne nośniki reklamy (billboardy i urządzenia reklamowe), city transport oraz reklamę digital (DOOH) wyświetlaną w większości na ekranach LCD i LED. We wszystkich tych segmentach spadek sprzedaży w 2020 roku był w stosunku do poprzedniego roku ogromny.

 

Poniższa tabela pokazuje wielkość przychodów reklamy OOH w roku 2020 w jej trzech segmentach. Zawiera również porównanie do wielkości sprzedaży osiągniętej rok wcześniej. Podane kwoty są kwotami netto w mln złotych.

 

2020                       OOH                      OOH  CITY          DIGITAL            SUMA

                               KLASYCZNE       TRANSPORT       DOOH                 RYNEK

2020

SPRZEDAŻ           282,9                       23,0                         45,7                    351,6

 

 

2020 vs

2019                      - 38,5%                    -52,9%                    - 29,7%              - 38,8%

 

 

Według branżowych i specjalistycznych analiz odrabianie poniesionych do tej pory strat może potrwać co najmniej 3 lata, zakładając w miarę szybki powrót do normalności. Średnia rentowność branży OOH wynosi w normalnych warunkach gospodarczych około 5%. Dodatkowy podatek płatny od przychodu 7,5-15% spowoduje trwałą nierentowność branży.

 

Branża reklamy OOH to nie tylko kilka dużych firm, ale przede wszystkim wiele przedsięwzięć zaliczanych do średnich i małych lokalnych, wśród których są także te rodzinne. Wprowadzenie w krótkim czasie składki od przychodów reklamowych oznaczać będzie dla nich wszystkich konieczność ograniczenia, a nawet likwidacji działalności i znaczącej redukcji zatrudnienia. Spodziewamy się, że może ono osiągnąć nawet 50%. A trzeba także pamiętać, że branża OOH to nie tylko firmy sprzedające powierzchnie ekspozycyjne na swoich nośnikach reklamy, ale także cały łańcuch podwykonawców, w większości mikroprzedsiębiorców, którzy produkują, montują obsługują te nośniki, zajmują się projektowaniem, drukiem i serwisem. Dzisiaj jest to kilkanaście tysięcy pracowników.

 

Celem prowadzenia działalności branża reklamy OOH wynajmuje miejsca dla sytuowania swoich nośników reklamy od tysięcy przedsiębiorców, instytucji publicznych i osób prywatnych, dla których jest to istotne źródło dochodów zwłaszcza w czasach pandemii. Wynikiem wprowadzenia projektowanej daniny od mediów będzie również zmniejszenie liczby nośników i poważne zmniejszenie opłat za wynajem. Dla części firm, przede wszystkim regionalnych, lokalnych oraz rodzinnych oznaczać będzie konieczność zlikwidowania działalności.

 

Projektowana składka od przychodów reklamowych będzie, poza standardowymi obciążeniami podatkowymi, kolejną dla branży reklamy zewnętrznej OOH daniną, obok istniejącego podatku od nieruchomości, opłaty za zajęcie pasa drogi oraz pośredniej opłaty reklamowej, którą mogą wprowadzać samorządy na podstawie tak zwanej ustawy krajobrazowej.

 

Należy pamiętać, że firmy reklamy zewnętrznej OOH uczestniczą w różnych projektach partnerstwa, w tym partnerstwa publiczno-prywatnego. Finansują opracowanie konstrukcji, jej wykonanie i sytuowanie w przestrzeni publicznej, w ramach wyposażania miast w tak zwane meble miejskie. Na przykład budują i utrzymują infrastrukturę miejską, ale warunkiem tego działania jest możliwość pozyskiwania pożytków z reklamy. Pomniejszone składką od przychodów reklamowych wpływy znacząco ograniczą te działania lub doprowadzą do ich zaniechania. Nie będzie ponadto możliwości finansowych dla działań o charakterze innowacyjnym, dla poszukiwania i wdrażania nowych technologii w ramach programu SMART CITY.

 

Projekt ustawy przedstawia składkę od przychodów reklamowych jako dodatkowe przychody Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz tworzonego Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów. Trzeba pamiętać, że finansowanie tych ważnych dziedzin naszego życia jest zapisane w odrębnych ustawach i należy je realizować. A branża reklamy OOH od samego początku powstania i funkcjonowania w wolnej Polsce systematycznie wspiera kampaniami promocyjnymi i reklamowymi instytucje kultury i społeczne oraz sportowe przedsięwzięcia medialne, wspomaga inicjatywy służące ochronie zdrowia (krwiodawstwo, szczepienia, wspieranie instytucji charytatywnych), współfinansuje rewitalizację zabytków architektury i sztuki. Bardzo często branża OOH działa dla dobra publicznego i kampanie prowadzone są na bardzo korzystnych, niekomercyjnych warunkach finansowych. Pomoc wybranym gałęziom gospodarki nie może odbywać się kosztem istnienia innych równie dotkniętych skutkami pandemii branż.

 

Także w trudnej dla branży OOH sytuacji spowodowanej pandemią Covid-19 nie patrzyła ona biernie na potrzebę informowania społeczeństwa o niebezpieczeństwach i promowała odpowiednie zachowania w przestrzeni publicznej (higiena, maseczki, dystans). Wprowadzenie składki od przychodów reklamowych dla reklamy OOH oznaczać też będzie zaniechanie tej działalności. Zwyczajnie branży nie będzie na to stać. Tym samym wymienione wyżej instytucje i akcje zmuszone będą do ponoszenia dodatkowych kosztów promocji swojej działalności.

 

Należy także przytoczyć analizy dotyczące skutków ekonomicznych związanych z ewentualnym wprowadzeniem w życie składki od przychodów reklamowych w mediach. Składka w proponowanej formie nie przyniesie spodziewanych przychodów. Wręcz przeciwnie, spowoduje straty dla PKB. „Zmniejszenie nakładów reklamowych przełoży się na mniejszą sprzedaż, czyli zmniejszy się poziom konsumpcji.” Według analizy Deloitte dla World Federation of Advertisers, „1 euro lub 1 złoty wydane w UE na reklamę przekłada się na 7 euro lub 7 złotych wzrostu PKB”.

 

Uważamy, że Państwo winno w tych trudnych warunkach spowodowanych pandemią wspomagać swoich przedsiębiorców, płacących wszelkie podatki i opłaty w Polsce, a nie wymierzać im kolejne ciosy. A takim ciosem będzie planowana składka od przychodów reklamowych w mediach. Dla niektórych firm reklamy OOH może to być cios nokautujący. Dlatego stanowczo wnosimy o niewprowadzanie jej w życie.

 

W imieniu Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej

Lech Kaczoń

Prezes Izby

==================================================================================================================

04-02-2021 r.

Oświadczenie Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej OOH w związku z planowanym podatkiem

od przychodów reklamowych.

 

Polski rząd zamierza wprowadzić podatek od przychodów reklamowych. Dotyczyć ma również branży

reklamy zewnętrznej OOH, która w wyniku pandemii Covid-19 poniosła w minionym roku ogromne straty.

Przychody reklamy OOH zmniejszyły się w 2020 roku o blisko 40%, a w samym tylko drugim kwartale

ubiegłego roku spadły o ponad 71%. Reklama OOH jest medium, które w wyniku pandemii ucierpiało

najbardziej. Początek 2021 nie odbiega od dramatycznej sytuacji roku ubiegłego. Już dzisiaj szacujemy,

że ewentualne doprowadzenie branży OOH do stanu sprzed pandemii potrwa minimum 3 lata, zakładając

możliwie szybki powrót do normalności.

 

Branża OOH nie została objęta żadną pomocą sektorową. W ramach własnych możliwości i potencjału

starała się utrzymać zatrudnienie. W wypadku większości firm OOH balansując na granicy możliwości

finansowych. Niekiedy rezygnując z części nośników reklamowych, które są podstawą ich działalności.

 

W wyniku znaczących ograniczeń związanych z pandemią, zarówno z lockdownem jak i zamknięciem

wielu dziedzin gospodarki duża grupa klientów branży OOH zrezygnowała z prowadzenia akcji

promocyjnych i kampanii reklamowych. W większości wypadków także celem ratowania swoich

pracowników i swojego biznesu.

 

Uważamy, że Państwo winno w tych trudnych warunkach spowodowanych pandemią wspomagać swoich przedsiębiorców, a nie wymierzać im kolejne ciosy. A takim ciosem dla naszej branży jest planowany

podatek od przychodów reklamowych. Dla niektórych firm OOH może to być cios nokautujący.

Dlatego stanowczo protestujemy przeciwko wprowadzaniu nowego podatku.

==================================================================================================================

04-02-2021 r.

REKLAMA OOH W POLSCE 2020

 

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej przedstawia informację dotyczącą wielkości rynku OOH

w Polsce w 2020 roku. Dane zostały przygotowane we współpracy IGRZ i Domu Mediowego STARCOM (Publicis Media).

 

OOH 2020  KLASYCZNE OOH, CITY TRANSPORT, DOOH

 

Estymowana wielkość sprzedaży na rynku reklamy zewnętrznej w Polsce w trzech segmentach rynku reklamy zewnętrznej: KLASYCZNE OOH + CITY TRANSPORT + DOOH zamknęła się kwotą w wysokości ponad 351,6 mln PLN i była dla tej samej bazy firm niższa aniżeli w roku 2019 roku o 38,8%.

pobierz komunikat

==================================================================================================================

02-11-2020 r.
 
KOMUNIKAT IGRZ - REKLAMA OOH Q3 2020

 

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej przedstawia informację dotyczącą wielkości rynku OOH

w Polsce w trzecim kwartale 2020 roku. Dane zostały przygotowane we współpracy IGRZ i Domu Mediowego STARCOM (Publicis Media).

 

Q3 OOH 2020

 

Estymowana wielkość sprzedaży na rynku reklamy zewnętrznej w Polsce w trzech segmentach rynku reklamy zewnętrznej - Klasyczne OOH + CITY TRANSPORT + Reklama DOOH zamknęła się kwotą w wysokości ponad 102 mln PLN i była dla tej samej bazy firm niższa aniżeli w trzecim kwartale 2019 roku o 26,7%.

 

Rynek OOH pozostawał w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią wirusa covid-19. Otwarcie gospodarki i umożliwienie aktywności społecznych po wiosennym lockdownie wpłynęły pozytywnie na wykorzystanie OOH w Q3 2020. Branża spodziewała się jednak większego przyspieszenia w tym okresie.

pobierz komunikat

===================================================================================================================

09-08-2020 r.
KOMUNIKAT IGRZ - REKLAMA OOH Q2 2020

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej przedstawia informację dotyczącą wielkości rynku OOH

w Polsce w drugim kwartale 2020 roku. Dane zostały przygotowane we współpracy IGRZ i Domu Mediowego STARCOM (Publicis Media).

 

Q2 OOH 2020

 

Estymowana wielkość sprzedaży na rynku reklamy zewnętrznej w Polsce w trzech segmentach rynku reklamy zewnętrznej - Klasyczne OOH + Reklama Tranzytowa + Reklama DOOH zamknęła się kwotą w wysokości blisko 46,5 mln PLN i była dla tej samej bazy firm niższa aniżeli w drugim kwartale 2019 roku o ponad 71%.

 

Rynek znalazł się w bardzo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią wirusa covid-19. Poważne straty poniosły nie tylko media, ale także wiele branż, dla których lockdown oraz jego następstwa oznaczały zahamowanie aktywności, a nawet jej czasowe zatrzymanie. Odczuł to także rynek Out Of Home. Prezentowany wynik osiągnięty przez OOH w Polsce w Q2 2020 pozostaje na poziomie prognozowanym dla tego okresu po wybuchu pandemii.

pobierz komunikat

==================================================================================================================

 

21-05-2020 r.

#SendingLove - największa na świecie kampania Digital Out-of-Home także w Polsce

 

Akcja z przesyłaniem miłości #SendingLove jest prowadzona na nośnikach DOOH na całym świecie. W Polsce zaangażowanie w tę akcję potwierdzili członkowie IGRZ – firmy, które posiadają w swoim portfolio także nośniki cyfrowe: AMS, Clear Channel Poland i Warexpo.

Screenshot_2020-05-21 #SendingLove.png

World Out Of Home Organization zaprosiła stowarzyszenia branżowe i właścicieli mediów OOH do uczestnictwa w światowej akcji #SendingLove. Opiera się ona na idei User Genereted Content, czyli treściach stworzonych i opublikowanych przez użytkowników. Ma ona na celu powstanie wspólnoty w czasie walki ze skutkami epidemii COVID-19. Do akcji przyłączyło się ponad 70 firm reklamy zewnętrznej ze 153 miast, tworząc tym samym największą kampanię UGC, jaka kiedykolwiek powstała w cyfrowym OOH.

 

Gwiazdami tej kampanii są zwykli ludzie. Każdy z nas ma w swoich zasobach zdjęcia obrazujące miejsca, które kochamy. Często opatrzone sercem utworzonym z naszych dłoni. Można również przygotować takie zdjęcia w zaciszu domowym. Ideą jest by trafiły one do jak największej społeczności na świecie, niosąc pozytywny przekaz w tych trudnych dla wszystkich czasach. Zdjęcia wraz z przesłaniem miłości będą emitowane na nośnikach DOOH na całym świecie.

 

ZASADY: Użytkownicy wybierają jedno posiadane zdjęcie lub tworzą nowe z motywem serca, a następnie umieszczają je na stronie https://sendinglove.to/.

Wskazują kraj, do którego chcą przesłać życzenia, a po akceptacji warunków utworzony zostaje cyfrowy plakat, który trafia do operatora OOH. Ten z kolej udostępnia go publicznie na swoich digitalowych nośnikach. Następnie użytkownik otrzymuje zdjęcie z emisji, które może przekazać online wszystkim znajomym. Organizatorzy liczą, że akcja będzie miała swoje „drugie życie” w social mediach.

 

W Polsce zaangażowanie w tę akcję potwierdzili członkowie IGRZ – firmy, które posiadają w swoim portfolio nośniki cyfrowe: AMS, Clear Channel Poland i Warexpo. Akcja właśnie wystartowała.

 

igrz/lk/maj 2020

==================================================================================================================

2020 V foto ruch waw1.jpg

21-05-2020 r.

 

DYNAMICZNY WZROST RUCHU NA ULICACH POLSKICH MIAST.

IGRZ PUBLIKUJE DANE MIEJSKICH INSTYTUCJI.

 

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej przeanalizowała dane dotyczące zmian w natężeniu ruchu. W pierwszym tygodniu maja ruch na ulicach największych polskich miast wzrósł o ponad 20% w stosunku do ostatniego tygodnia kwietnia. Podobna tendencja dotyczy dróg pomiędzy głównymi miastami.

 

Wprowadzenie 14 marca 2020 roku stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie 20 marca stanu epidemii, wiązało się ze znaczącymi ograniczeniami w funkcjonowaniu życia gospodarczego i społecznego, zamknięciem granic i odwołaniem wszelkich wydarzeń oraz imprez o charakterze masowym. Pociągnęło to za sobą zmniejszenie ruchu w otoczeniu nośników reklamy i w konsekwencji spadek postrzegania eksponowanych na nich treści promocyjnych. Według raportów World Out Of Home Organization stało się tak we wszystkich krajach, w których reklama OOH odgrywa ważną rolę na rynku reklamowym.

 

Od drugiej połowy kwietnia, a zwłaszcza od 4 maja 2020 roku został odnotowany dynamiczny wzrost ruchu, nie tylko samochodowego, ale również pieszego. Według Raportu firmy Xeneco przygotowanego we współpracy z Proxi.cloud ruch w tygodniu 27.04. – 03.05. osiągnął poziom 60% stanu poprzedzającego wprowadzenie ograniczeń. W kolejnych dwóch tygodniach był już na poziomie odpowiednio 73% oraz 75% ruchu normalnego.

 

Pozytywne i oczekiwane zmiany są rezultatem wprowadzania przez rząd kolejnych etapów odmrażania gospodarki i funkcjonowania społecznego w przestrzeni publicznej. Następne dane dotyczące zwiększającego się ruchu będą dostępne jeszcze w maju i jak można już zauważyć na ulicach, winny pokazywać dalszą tendencję wzrostową.

 

Wyniki te potwierdzają uzyskane przez IGRZ z instytucji miejskich dane o strumieniach ruchu samochodowego w kluczowych punktach Warszawy i Krakowa.

 

Dane Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie pokazują, że ruch na jednym z ważniejszych węzłów komunikacyjnych, na Rondzie Dmowskiego w centrum stolicy, wzrósł z 250 tysięcy pojazdów w okresie 20.04- 24.04. do blisko 320 tysięcy pojazdów w okresie 11.05. – 15.05.

 

Warto także przytoczyć dane pochodzące z warszawskiej firmy Warexpo, generowane przez nośnik cyfrowy na ulicy Chmielnej, ulicy handlowej o dominującym ruchu pieszym:

 

W tygodniu 27.04. – 03.05. notowano jedynie ponad 3 tysiące przejść obok punktu pomiarowego, następnie w tygodniu 04.05. – 10.05. blisko 8 tysięcy, a w kolejnym tygodniu 11.05. - 17.05. odnotowano już ponad 11 tysięcy przejść, co stanowi wzrost o 39% w stosunku do poprzedniego tygodnia.

 

W Krakowie w trzech puntach pomiarowych zanotowano w okresie 04.05 – 08.05.: na rondzie Mogilskim 65 tysięcy pojazdów dziennie (wzrost o 17% w stosunku do okresu 20.04. – 24.04.), na rondzie Grzegórzeckim 64 tysiące pojazdów (wzrost o 19%) i na rondzie Grunwaldzkim 61 tysięcy. pojazdów (wzrost o 13%).

 

IGRZ planuje dokonać ponownej weryfikacji danych o ruchu, tym razem na większej próbie miast według danych na koniec maja 2020 roku.

 

igrz/maj 2020

==================================================================================================================

Foto ruch trasy.jpg

21-05-2020 r.

KORKI WRÓCIŁY NA TRASY

 

Podsumowanie ruchu na głównych drogach krajowych w czasie między 1 marca a 11 maja 2020 roku zostało wykonane na podstawie danych z wybranych automatycznych stacji pomiarowych na trasach: obwodnica Trójmiasta i Krakowa, droga Warszawa - Gdańsk, Warszawa – Białystok i Warszawa – Katowice.

 

Na  przykładzie wybranych punktów pomiarowych możemy wyciągnąć wnioski dotyczące  zmian

w natężeniu ruchu między dużymi miastami w Polsce.

pobierz komunikat

 

==================================================================================================================

05-05-2020 r.

KOMUNIKAT IGRZ - REKLAMA OOH Q1 2020

 

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej przedstawia informację dotyczącą wielkości rynku OOH

w Polsce w pierwszym kwartale 2020 roku. Dane zostały przygotowane we współpracy IGRZ i Domu Mediowego STARCOM (Publicis Group).

 

Informacja ta powstała w szczególnym czasie, który jest wyzwaniem nie tylko dla branży OOH, ale również dla całego środowiska związanego bezpośrednio i pośrednio z rynkiem reklamowym oraz zaangażowanym we współpracę z nim. Uważamy, że potrzeba nam dzisiaj jak najwięcej konkretnych danych z Polski i ze świata, które pomogą nam ocenić sytuację i spróbować prognozować na najbliższą przyszłość.

Estymowana wielkość sprzedaży na rynku reklamy zewnętrznej

w Polsce w trzech segmentach rynku reklamy zewnętrznej - Klasyczne OOH + Reklama Tranzytowa + Reklama DOOH zamknęła się kwotą

w wysokości 100,3 mln PLN i była dla tej samej bazy firm niższa aniżeli w pierwszym kwartale 2019 roku o 3,5%.

pobierz komunikat

WORLD 2020.jpg

==================================================================================================================

20-04-2020 r.

Najnowsze informacje z World Out of Home Organization

WOOHOO logo-1.jpg

17 kwietnia odbyła się kolejna video konferencja przedstawicieli narodowych organizacji i stowarzyszeń OOH należących do World Out of Home Organization. Poświęcona była wymianie informacji dotyczących wpływowi skutków wirusa Covid-19 na sytuację branży OOH na świecie.

 

Ogólna sytuacja ekonomiczna nie poprawiła się. Globalnie obserwujemy nadal tylko nieznaczne wsparcie rządów dla firm i pracowników. Wielkość konkretnej pomocy zależna jest od regionu. Według bieżących raportów najlepiej pod tym względem jest w Ameryce Północnej, Europie Zachodniej i w części krajów na Dalekim Wschodzie. Najgorzej na kontynencie afrykańskim i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Anna Bager, szefowa amerykańskiej organizacji OAAA, mówiła o dużym wsparciu dla branży ze strony różnych agend rządowych, które starają się w jak najszerszy sposób wykorzystywać potencjał OOH, zwłaszcza nośników cyfrowych dla prowadzenia akcji informacyjnych i edukacyjnych dla społeczeństwa w dobie pandemii. Przykładem jest chociażby kampania dla amerykańskiego CDC (Centers for Disease Control and Prevention) wzywająca ludzi do pozostania

w domach, a jeżeli nie jest to możliwe, do zachowania dystansu między sobą.

  
Barry Frey z amerykańskiego stowarzyszenia Digital Place Based Advertising Association (DPAA) opisywał kampanię Wearethecountervirus.com swojej, zachęcającą ludzi do pozostania w domu. 

Justin Cochrane, przewodniczący brytyjskiej inicjatywy Outsmart i CEO Europe of Clear Channel, poinformował, że wydatki na Out of Home w Europie spadły o około 75 procent. W kwietniu rynek mediów spadnie o 50 procent, chociaż oglądalność telewizji wzrośnie. Out of Home nie jest jedynym medium narażonym w tej sytuacji na straty.

 

Dobre wiadomości docierają do nas z Chin, w których wirus zaatakował już w końcówce 2019 roku. Biznes i działalność Out of Home dość szybko wracają do normalności. Sklepy są w większości ponownie otwarte, a ludzie wracają do pracy. Mówił o tym Jim Liu – szef firmy BNR Communications. Poinformował, że wydatki na OOH

w Chinach spadły w styczniu tego roku o 90 procent. Następnie wzrosły do ​​40 procent, a w dwóch kolejnych miesiącach do 70 procent. Oczekuje się, że wrócą do zwykłego poziomu w kolejnych miesiącach tego roku. O sytuacji w Chinach w krótkiej prezentacji, dostępnej poniżej.
 
Prezydent WOOH, Tom Goddard, zapowiedział kolejne spotkania służące wymianie informacji. Prosił członków

o zbieranie jak największej ilości danych na temat rzeczywistej sytuacji branży OOH. Do wykorzystania w przyszłości.

tutaj pobierz prezentację

===================================================================================================================

clt_1 ccp.jpg

08.04.2020 r.

Clear Channel organizuje kolejną akcję, tym razem dla służb medycznych #zostajemywdomu dla Was

 

„Startujemy z akcją przed Wielkanocą, aby zwrócić uwagę, że to co możemy zrobić dla lekarzy, pielęgniarek, laborantów i tych wszystkich, którzy walczą na pierwszej linii frontu z koronawirusem - to zostać w domach, szczególnie w Święta. Chcemy też zwyczajnie podziękować za ich ekstremalnie ciężką pracę i odwagę w obecnej sytuacji” - mówi Agnieszka Szlaska, Dyrektor Komunikacji Clear Channel.

 

W akcję włączył się artysta grafik Paweł Sadaj, który opracował pro bono projekty graficzne plakatów. Akcja odbywa się w 8 miastach na citylightach i digitalach miejskich Clear Channel.

 

To nie pierwsza akcja Clear Channel odkąd pojawił się koronawirus w Polsce. Z początkiem marca Clear Channel natychmiast udostępniło swoje digitale na komunikaty NFZ o profilaktyce w przeciwdziałaniu COVID-19 oraz równocześnie kampanię „Razem damy radę” – DZIŚ #zostanwdomu aby JUTRO cieszyć się życiem.

CDig_4 ccp.jpg

==================================================================================================================

2020 IV dbaj o siebie.jpg

07-04-2020 r.

Jeśli widzisz ten plakat, to znaczy, że nie mogłeś zostać w domu” – kampania społeczna AMS

 

W kwietniu na swoich analogowych i cyfrowych citylightach AMS prowadzi kampanię przypominającą tym, którzy nie mogli zostać w domu, o najważniejszych zasadach postępowania w czasie pandemii koronawirusa.

 

Na Premium Citylightach widnieje hasło „Jeśli widzisz ten plakat, to znaczy, że nie mogłeś zostać w domu”. Następnie w formie infografik przedstawione są najważniejsze zasady: myj / dezynfekuj ręce, nie dotykaj twarzy, zasłaniaj usta

i nos, zachowaj odstęp. Plakat kończy wezwanie „Dbaj o siebie i innych!”. Kreację przygotował pro bono artysta grafik Adam Żebrowski we współpracy z działem marketingu AMS.

 

Na digitalowych nośnikach spółki pojawia się w pętli komunikat, który rozpoczyna się podobnym hasłem: „Jeśli widzisz te plakaty, to znaczy, że nie mogłeś zostać w domu”. Kolejne odsłony informują o zaleceniach w formie pytań

i odpowiedzi – jeden plakat to jedno pytanie z odpowiedzią TAK lub NIE. Kolorystyka plakatu – zielona na TAK, czerwona na NIE – tworzy „sygnalizację świetlną" i w prosty sposób informuje jak „poruszać się" w czasach pandemii. Komunikację kończy hasło: „Dbaj o siebie i innych! Zostań w domu!".

 

Do kampanii wykorzystano ponad 1000 nośników z ofert AMS – Premium Citylightów oraz Digital Citylightów.

==================================================================================================================

WOOHOO logo-1.jpg

 

 

05.04.2020r.

 

World Out of Home Organization w dobie pandemii

 

27 marca odbyła się video konferencja zorganizowana przez World Out of Home Organization, w której uczestniczyło 29 przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń narodowych z branży OOH ze wszystkich kontynentów, w tym również przedstawiciel IGRZ. Tematem przewodnim były przewidywania co do skutków epidemii wirusa covid-19 dla społeczeństwa i dla biznesu na całym świecie.

 

Szacuje się, że globalnie branża OOH poniesie w 2020 roku straty w wysokości:

w Q2 do 90%; w Q3 do 60%; w Q4 do 40%

Aczkolwiek sytuacja w poszczególnych regionach i krajach różni się.

 

Na największych rynkach OOH:

 

W USA szacuje się, że w drugim kwartale 2020 roku spadek wyniesie do 40% (na lotniskach 100% wobec braku lotów). W USA rynek nośników reklamy usytuowanych przy drogach ma się znacznie lepiej, aniżeli tych w miastach ze względu na fakt, że większość transportu różnych dóbr odbywa się transportem samochodowym. Nadal odnotowuje się duży trafik. Trudne są dzisiaj do oszacowania straty w drugim półroczy tego roku.

 

W Wielkiej Brytanii straty w drugim kwartale 2020 roku szacowane są dzisiaj na poziomie 60%-80%.

Sytuacja w drugim półroczu tego roku jest w tej chwili nie do przewidzenia. Warto podkreślić, że w kwietniu cały rynek mediów zmniejszy się o 50%.

 

Chiny poniosły największe straty w pierwszym kwartale 2020 roku – 93%.

W poszczególnych miesiącach Q2 sytuacja wydaje się normować. Na koniec marca br. prognoza co do zajętości powierzchni ekspozycyjnych wyglądała następująco:

Kwiecień 20%; Maj 40%; Czerwiec 70%

Te zmiany związane są z faktem, że ludzie powszechnie zaczęli wychodzić z domów do pracy.

Przy okazji warto odnotować, że branża OOH na Tajwanie ponosi „znikome” straty ze względu na szybkie wprowadzenie obostrzeń na początku epidemii i unormowanie sytuacji.

 

Różny jest zakres pomocy państwa dla biznesu. W niektórych krajach jest daleko idąca pomoc dla pracowników, małych przedsiębiorców i handlu detalicznego (w większości krajów zachodnioeuropejskich). W innych taka pomoc jest

w porównaniu znikoma (np. w RPA i w Polsce). Na przykład w USA różne agencje rządowe wspierają bezpośrednio branżę OOH, lokując na jej nośnikach wiele akcji informacyjnych, komunikatów i alertów związanych z zachowaniem podczas pandemii i samą pandemią.

 

Branża OOH na całym świecie poszukuje oszczędności w postaci obniżania opłat czynszowych za nośniki reklamy.

Tu także z różnym skutkiem. Na dzisiaj w sumie 50 na 50. W krajach bogatszych jest w tym zakresie „łatwiej”. Zrozumienie, solidarność i pozytywne reakcje właścicieli są większe.

 

Prezydent WOOH Tom Goddard poprosił członków o zbieranie jak największej ilości danych na temat akcji, które potwierdzają, że OOH nadal istnieje i funkcjonuje. Przypomniał także członkom, że nigdy nie będzie lepszego czasu

na wykorzystanie części naszych możliwości do promocji samego medium, a także dla różnych akcji społecznych.

==================================================================================================================

02.04.2020 r.

RAPORT OOH 2019 pobierz tutaj

IGRZ_2019_okladka_Hi.jpg

==================================================================================================================

dziekujemy_sluzbazdrowia-1.jpg

 

 

25-03-2020 r.

 

„Dziękujemy Wam #sluzbazdrowia” – wspólna akcja AMS, Labo Print i Servcomp

 

Na backlightach AMS w Poznaniu i Warszawie rozpoczęła się kampania społeczna „Dziękujemy Wam #sluzbazdrowia” zorganizowana wspólnie przez AMS oraz drukarnie Labo Print z Poznania i Servcomp z Warszawy.

 

Ta szczególna kampania społeczna jest wyrazem podziękowania dla wszystkich pracowników służby zdrowia, którzy

w tym nadzwyczajnym czasie pracują dzień i noc, by pomóc chorym i potrzebującym.

 

„W uznaniu dla trudu, zaangażowania i postawy przedstawicieli polskiej służby zdrowia, jak i innych służb ratowniczych, od tygodni zaangażowanych w zwalczanie pandemii, wyszliśmy z inicjatywą by podziękować w sposób nam najbliższy – wielkoformatowo” – mówi Wiesław Niedzielski, Wiceprezes Labo Print.

 

„Nie wahaliśmy się ani chwili. Zaprosiliśmy do współpracy kolegów z drukarni warszawskiej, bo uważamy, że w tym trudnym czasie szeroka współpraca ma ogromne znaczenie, a ten gest – symbol – wyraża podziękowanie wszystkich Polaków dla ludzi dbających o nasze zdrowie” – mówi Grażyna Gołębiowska, dyrektor marketingu AMS.

 

„Połączyliśmy siły, by wyrazić naszą solidarność z pracownikami służby zdrowia. Mam nadzieję, że słowa wdzięczności, które pojawią się na plakatach naszej produkcji, a następnie zawisną na ulicach Warszawy, staną się symbolicznym wyrazem wsparcia dla wszystkich ratowników, pielęgniarek i lekarzy” – mówi Grzegorz Kaszyński, właściciel i prezes drukarni Servcomp.

 

Wszystkie trzy firmy zaangażowały się w kampanię na zasadach pro bono, pokrywając koszty z własnych środków. Projekt plakatu przygotowały działy marketingu LaboPrint i AMS. Drukarnie Labo Print i Servcomp wydrukowały plakaty, a AMS udostępnił nośniki typu backlight. Dzięki plakatom winylowym, które są plakatami wielokrotnego użytku, kampania będzie pokazywana też w innych miastach.

 

Pierwszy etap kampanii zaplanowany jest do końca kwietnia 2020 roku.

==================================================================================================================

 

19-03-2020 r.

 

Oświadczenie IGRZ w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego

 

Branża OOH odczuła w przeszłości dwie poważne dla rynku sytuacje kryzysowe: pierwszy raz po wprowadzeniu zakazu reklamy wyrobów tytoniowych i znaczącym ograniczeniu reklamy napojów alkoholowych; drugi raz w związku ze światowym kryzysem ekonomicznym. W obu wypadkach z powodzeniem utrzymała swoją pozycję na rynku mediów. Dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna. Doświadczmy bowiem globalnej zmiany w funkcjonowaniu społeczeństw

i całych narodów. Stoimy w obliczu walki ze światową pandemią, która wymaga od wszystkich szczególnej dyscypliny

i wyrzeczeń.

 

Branża OOH świadczy usługi reklamowe. Wielu specjalistów w dziedzinie marketingu i reklamy uważa, że w sytuacjach kryzysowych nie należy ich znacząco ograniczać. Mogą bowiem budować szybciej i skuteczniej zaufanie do marki. Należy skupić się na celach długoterminowych, nie tylko na taktycznych, krótkoterminowych działaniach. Pamiętajmy, że w pewnym momencie konsumenci wyjdą z domów do restauracji, do sklepów i będą chcieli robić to, czego dzisiaj robić nie mogą, Koszt wygaszenia komunikacji marki, a następnie próba ponownego jej uruchomienia będzie gigantyczny. Dzisiaj marki mają rzadką okazję wykorzystać kryzys jako szansę i prześcignąć konkurentów rozsądnymi, zaplanowanymi ruchami komunikacyjnymi.

 

Współpraca może tworzyć rynkową solidarność i wzajemnie się wspomagać. Dlatego tak ważne stają się relacje na rynku, rozmowy i poszukiwanie najlepszych rozwiązań. Planujemy realizować nasze zobowiązania wobec klientów zgodnie z kontraktami lub ustalać inne warunki ich wypełnienia. Na przykład przez określenie nowych terminów ich realizacji.

 

Ostatnie dni pokazały jak ważne są nośniki reklamy OOH. Wiele z nich służy między innymi publikacji informacji, ostrzeżeń i komunikatów związanych z sytuacją epidemiologiczną. Nie wszyscy z nas pozostają w domach i mogą pracować zdalnie. Jest wielka grupa osób, która musi pracować na zewnątrz by zapewnić ciągłość funkcjonowania państwa. W sytuacjach kryzysowych liczy się sprawna, szybka i skuteczna informacja. Nośniki OOH, zwłaszcza cyfrowe, znakomicie wypełniają to zadanie. Członkowie Izby deklarują pomoc w tym profesjonalnym komunikowaniu, tak w zwyczajnych jak i nadzwyczajnych czasach.

=================================================================================================================

20.02.2020

REKLAMA OOH W POLSCE 2019 - KOMUNIKAT IGRZ

 

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej przedstawia informację dotyczącą wielkości rynku OOH w Polsce w 2019 roku. Dane zostały przygotowane we współpracy IGRZ

i Domu Mediowego STARCOM (Publicis Media).

 

OOH 2019  KLASYCZNE OOH, TRANZYT, DOOH

 

Estymowana wielkość sprzedaży na rynku reklamy zewnętrznej w Polsce w trzech segmentach rynku reklamy zewnętrznej: Klasyczne OOH + Reklama Tranzytowa + Reklama DOOH zamknęła się kwotą w wysokości ponad 574,5 mln PLN i była dla tej samej bazy firm wyższa aniżeli w roku 2018 roku o 5,1%.

FOTO WAW.JPG

==================================================================================================================

17.02.2020. Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu UK w Olsztynie.

 

Przedstawienie założeń projektu UK, do którego uwagi można zgłaszać do 13 marca 2020 roku. Obecnie wyłożony projekt różni się od poprzednio proponowanych, przede wszystkim uporządkowaniem założeń strefowych. Sam projekt można uznać za mniej restrykcyjny aniżeli wcześniejsze propozycje. Ale pozostaje nieprzyjaznych możliwościom korzystania z przestrzeni publicznej w celach reklamowych.

 

Na spotkaniu dużo przedstawicieli firm branżowych oraz mieszkańców. Obecni mieszkańcy i ich przedstawiciele (np. wspólnot mieszkaniowych) uważają, że zapisy uchwały są nadal mało restrykcyjne. Z drugiej strony jest wiele więcej spraw w mieście, które winny być załatwione wcześniej (odrestaurowanie zabytków). Poza tym reklamy są nieskuteczne.

 

Przedstawiciele firm branżowych podkreślają, że rozwiązania zaproponowane są nieżyciowe, nie biorą pod uwagę potrzeb komunikowania się w przestrzeni publicznej. Przypomniano, że miasto czerpało i może czerpać pożytki z funkcjonowania reklamy w mieście. Dotychczasowe hasło: „Olsztyn przyjazny przedsiębiorcom” należałoby uzupełnić przez dodanie „pomoże im zbankrutować”.

 

Grzegorz Głażewski , rady miasta Olsztyna, podkreślił, że Rada Miasta będzie dogłębnie analizować projekt uchwały i zajmie się rozpatrzeniem wszystkich przekazanych uwag, które zostaną złożone do tego projektu.

======================================================================================

Kotwica 2

16.02.2020

 

Ustawa krajobrazowa – pięć lat temu…

 

Pięć lat temu stwierdziliśmy, że Ustawa krajobrazowa jest zła, ponieważ tak posłowie, jak i senatorowie nie do końca zrozumieli intencje Prezydenta RP, autora projektu ustawy. Mówiliśmy, że nie można stanowić dobrego prawa opierając swoje sądy na powierzchownych ocenach rzeczywistości i koniunkturalnych poglądach.

 

Najważniejszym w tym względzie był fakt, że w trakcie prac nad ustawą w Sejmie usunięto wiele słusznych rozwiązań, a wprowadzono gorsze. Z prezydenckiego projektu zniknęły zapisy jednego kluczowego artykułu dotyczącego „dominanty krajobrazowej”. A przecież to właśnie owa „dominanta” miała być punktem odniesienia dla poprawnego i pożądanego kształtowania krajobrazu. Być nawet nie zębem, a kłem tej ustawy. A tak skoncentrowano się właściwie wyłącznie nad reklamą lub jak stwierdziła ostatecznie posłanka sprawozdawca Śledzińska-Katarasińska na przepisach „przeciwko reklamie”.

 

Żyjemy w czasach szybkiego przesyłania informacji, tak samo szybko podejmujemy decyzje. Reklama i informacja są kluczowe dla podejmowania części tych decyzji i dokonywania wyborów. Nie należy się na nie obrażać, tylko koncypować w przestrzeni publicznej, przestrzeni miejskiej. Dobrze przygotowana i wdrożona koncepcja pozytywnie wpływa na obraz otoczenia, zwłaszcza otoczenia zurbanizowanego. Pokazują to przykłady wszystkich największych miast zachodnioeuropejskich. Taka koncepcja jest także elementem edukacji i wychowania w poczuciu dbałości o krajobraz i otoczenie. Edukacja jest ważna! Nie zastąpią jej nakazy, zakazy i ograniczenia. Tym bardziej nawet szczególnie surowe kary. Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej zwracała na to uwagę w swym memorandum skierowanym do Sejmu przed rozpoczęciem prac nad procedowaniem projektu Ustawy.

 

Czy możemy mieć w Polsce pewność, że wszystkie gminy będą działać pragmatycznie? Nie będą działać politycznie? Czy możemy być pewni, że niektóre złe zapisy ustawy nie będą skłaniać do wprowadzenia miejskiego monopolu na reklamę lub nawet urzędniczej korupcji? Nie możemy mieć takiej pewności, zwłaszcza że nie mają jej nawet niektórzy parlamentarzyści.

 

Nie wolno stanowić prawa „pod publiczkę”, zwłaszcza gdy jest to ułomne prawo. Prawo oparte na zakazach i próbujące robić z przedsiębiorców przestępców. Narzucające wyższe podatki dla ogółu społeczeństwa, dla posiadaczy nieruchomości, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Nie dające gwarancji prawdziwego porządku. Czy naprawdę WAS to nie obchodzi?

 

Ustawa krajobrazowa – rezultaty dzisiaj między innymi…

 

W Gdańsku uchwała krajobrazowa jest bardzo restrykcyjna i preferuje tak naprawdę lokalne rozwiązania, praktycznie wykluczając wszystkie ogólnopolskie firmy z działalności w tym mieście.

 

W Krakowie projekt jest na końcowym etapie rozpatrywania uwag, ale nie uwzględnia większości znanych na rynku reklamowym standardowych rozwiązań.

 

W Szczecinie i Toruniu projekty zachowują istnienie tych obiektów reklamowych, które wcześniej uzyskały pozwolenia na budowę i stanęły na podstawie innych decyzji władz miasta.

 

W Warszawie uchwała jest finalnie dokumentem niedopracowanym tak pod względem prawnym jak i logicznym. Będzie stwarzać kłopoty miastu i przedsiębiorcom, nie tylko z branży reklamy zewnętrznej. Możliwe jest również, że w niedalekiej przyszłości uchwała może doprowadzić do monopolu miasta w prowadzeniu działalności informacyjno-reklamowej na jego terenie. Nie będzie to korzystne ani dla branży ani dla jej klientów. Uchwała warszawska nie uwzględnia niestety nowoczesnych rozwiązań w zakresie funkcjonowania nośników reklamy i informacji we współczesnej aglomeracji.

 

Ważnym jest także fakt, że w Trybunale Konstytucyjnym czeka na rozstrzygnięcie wniosek sądu administracyjnego o stwierdzenie zgodności niektórych przepisów Ustawy krajobrazowej z Konstytucją.

======================================================================================

bottom of page