Informujemy, uczymy, pokazujemy jak korzystać z OUT OF HOME

==================================================================================================================

09-08-2020 r.
KOMUNIKAT IGRZ - REKLAMA OOH Q2 2020

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej przedstawia informację dotyczącą wielkości rynku OOH

w Polsce w drugim kwartale 2020 roku. Dane zostały przygotowane we współpracy IGRZ i Domu Mediowego STARCOM (Publicis Media).

 

Q2 OOH 2020

 

Estymowana wielkość sprzedaży na rynku reklamy zewnętrznej w Polsce w trzech segmentach rynku reklamy zewnętrznej - Klasyczne OOH + Reklama Tranzytowa + Reklama DOOH zamknęła się kwotą w wysokości blisko 46,5 mln PLN i była dla tej samej bazy firm niższa aniżeli w drugim kwartale 2019 roku o ponad 71%.

 

Rynek znalazł się w bardzo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią wirusa covid-19. Poważne straty poniosły nie tylko media, ale także wiele branż, dla których lockdown oraz jego następstwa oznaczały zahamowanie aktywności, a nawet jej czasowe zatrzymanie. Odczuł to także rynek Out Of Home. Prezentowany wynik osiągnięty przez OOH w Polsce w Q2 2020 pozostaje na poziomie prognozowanym dla tego okresu po wybuchu pandemii.

pobierz komunikat

==================================================================================================================

 

21-05-2020 r.

#SendingLove - największa na świecie kampania Digital Out-of-Home także w Polsce

 

Akcja z przesyłaniem miłości #SendingLove jest prowadzona na nośnikach DOOH na całym świecie. W Polsce zaangażowanie w tę akcję potwierdzili członkowie IGRZ – firmy, które posiadają w swoim portfolio także nośniki cyfrowe: AMS, Clear Channel Poland i Warexpo.

World Out Of Home Organization zaprosiła stowarzyszenia branżowe i właścicieli mediów OOH do uczestnictwa w światowej akcji #SendingLove. Opiera się ona na idei User Genereted Content, czyli treściach stworzonych i opublikowanych przez użytkowników. Ma ona na celu powstanie wspólnoty w czasie walki ze skutkami epidemii COVID-19. Do akcji przyłączyło się ponad 70 firm reklamy zewnętrznej ze 153 miast, tworząc tym samym największą kampanię UGC, jaka kiedykolwiek powstała w cyfrowym OOH.

 

Gwiazdami tej kampanii są zwykli ludzie. Każdy z nas ma w swoich zasobach zdjęcia obrazujące miejsca, które kochamy. Często opatrzone sercem utworzonym z naszych dłoni. Można również przygotować takie zdjęcia w zaciszu domowym. Ideą jest by trafiły one do jak największej społeczności na świecie, niosąc pozytywny przekaz w tych trudnych dla wszystkich czasach. Zdjęcia wraz z przesłaniem miłości będą emitowane na nośnikach DOOH na całym świecie.

 

ZASADY: Użytkownicy wybierają jedno posiadane zdjęcie lub tworzą nowe z motywem serca, a następnie umieszczają je na stronie https://sendinglove.to/.

Wskazują kraj, do którego chcą przesłać życzenia, a po akceptacji warunków utworzony zostaje cyfrowy plakat, który trafia do operatora OOH. Ten z kolej udostępnia go publicznie na swoich digitalowych nośnikach. Następnie użytkownik otrzymuje zdjęcie z emisji, które może przekazać online wszystkim znajomym. Organizatorzy liczą, że akcja będzie miała swoje „drugie życie” w social mediach.

 

W Polsce zaangażowanie w tę akcję potwierdzili członkowie IGRZ – firmy, które posiadają w swoim portfolio nośniki cyfrowe: AMS, Clear Channel Poland i Warexpo. Akcja właśnie wystartowała.

 

igrz/lk/maj 2020

==================================================================================================================

21-05-2020 r.

 

DYNAMICZNY WZROST RUCHU NA ULICACH POLSKICH MIAST.

IGRZ PUBLIKUJE DANE MIEJSKICH INSTYTUCJI.

 

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej przeanalizowała dane dotyczące zmian w natężeniu ruchu. W pierwszym tygodniu maja ruch na ulicach największych polskich miast wzrósł o ponad 20% w stosunku do ostatniego tygodnia kwietnia. Podobna tendencja dotyczy dróg pomiędzy głównymi miastami.

 

Wprowadzenie 14 marca 2020 roku stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie 20 marca stanu epidemii, wiązało się ze znaczącymi ograniczeniami w funkcjonowaniu życia gospodarczego i społecznego, zamknięciem granic i odwołaniem wszelkich wydarzeń oraz imprez o charakterze masowym. Pociągnęło to za sobą zmniejszenie ruchu w otoczeniu nośników reklamy i w konsekwencji spadek postrzegania eksponowanych na nich treści promocyjnych. Według raportów World Out Of Home Organization stało się tak we wszystkich krajach, w których reklama OOH odgrywa ważną rolę na rynku reklamowym.

 

Od drugiej połowy kwietnia, a zwłaszcza od 4 maja 2020 roku został odnotowany dynamiczny wzrost ruchu, nie tylko samochodowego, ale również pieszego. Według Raportu firmy Xeneco przygotowanego we współpracy z Proxi.cloud ruch w tygodniu 27.04. – 03.05. osiągnął poziom 60% stanu poprzedzającego wprowadzenie ograniczeń. W kolejnych dwóch tygodniach był już na poziomie odpowiednio 73% oraz 75% ruchu normalnego.

 

Pozytywne i oczekiwane zmiany są rezultatem wprowadzania przez rząd kolejnych etapów odmrażania gospodarki i funkcjonowania społecznego w przestrzeni publicznej. Następne dane dotyczące zwiększającego się ruchu będą dostępne jeszcze w maju i jak można już zauważyć na ulicach, winny pokazywać dalszą tendencję wzrostową.

 

Wyniki te potwierdzają uzyskane przez IGRZ z instytucji miejskich dane o strumieniach ruchu samochodowego w kluczowych punktach Warszawy i Krakowa.

 

Dane Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie pokazują, że ruch na jednym z ważniejszych węzłów komunikacyjnych, na Rondzie Dmowskiego w centrum stolicy, wzrósł z 250 tysięcy pojazdów w okresie 20.04- 24.04. do blisko 320 tysięcy pojazdów w okresie 11.05. – 15.05.

 

Warto także przytoczyć dane pochodzące z warszawskiej firmy Warexpo, generowane przez nośnik cyfrowy na ulicy Chmielnej, ulicy handlowej o dominującym ruchu pieszym:

 

W tygodniu 27.04. – 03.05. notowano jedynie ponad 3 tysiące przejść obok punktu pomiarowego, następnie w tygodniu 04.05. – 10.05. blisko 8 tysięcy, a w kolejnym tygodniu 11.05. - 17.05. odnotowano już ponad 11 tysięcy przejść, co stanowi wzrost o 39% w stosunku do poprzedniego tygodnia.

 

W Krakowie w trzech puntach pomiarowych zanotowano w okresie 04.05 – 08.05.: na rondzie Mogilskim 65 tysięcy pojazdów dziennie (wzrost o 17% w stosunku do okresu 20.04. – 24.04.), na rondzie Grzegórzeckim 64 tysiące pojazdów (wzrost o 19%) i na rondzie Grunwaldzkim 61 tysięcy. pojazdów (wzrost o 13%).

 

IGRZ planuje dokonać ponownej weryfikacji danych o ruchu, tym razem na większej próbie miast według danych na koniec maja 2020 roku.

 

igrz/maj 2020

==================================================================================================================

21-05-2020 r.

KORKI WRÓCIŁY NA TRASY

 

Podsumowanie ruchu na głównych drogach krajowych w czasie między 1 marca a 11 maja 2020 roku zostało wykonane na podstawie danych z wybranych automatycznych stacji pomiarowych na trasach: obwodnica Trójmiasta i Krakowa, droga Warszawa - Gdańsk, Warszawa – Białystok i Warszawa – Katowice.

 

Na  przykładzie wybranych punktów pomiarowych możemy wyciągnąć wnioski dotyczące  zmian

w natężeniu ruchu między dużymi miastami w Polsce.

pobierz komunikat

 

==================================================================================================================

05-05-2020 r.

KOMUNIKAT IGRZ - REKLAMA OOH Q1 2020

 

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej przedstawia informację dotyczącą wielkości rynku OOH

w Polsce w pierwszym kwartale 2020 roku. Dane zostały przygotowane we współpracy IGRZ i Domu Mediowego STARCOM (Publicis Group).

 

Informacja ta powstała w szczególnym czasie, który jest wyzwaniem nie tylko dla branży OOH, ale również dla całego środowiska związanego bezpośrednio i pośrednio z rynkiem reklamowym oraz zaangażowanym we współpracę z nim. Uważamy, że potrzeba nam dzisiaj jak najwięcej konkretnych danych z Polski i ze świata, które pomogą nam ocenić sytuację i spróbować prognozować na najbliższą przyszłość.

Estymowana wielkość sprzedaży na rynku reklamy zewnętrznej

w Polsce w trzech segmentach rynku reklamy zewnętrznej - Klasyczne OOH + Reklama Tranzytowa + Reklama DOOH zamknęła się kwotą

w wysokości 100,3 mln PLN i była dla tej samej bazy firm niższa aniżeli w pierwszym kwartale 2019 roku o 3,5%.

pobierz komunikat

==================================================================================================================

20-04-2020 r.

Najnowsze informacje z World Out of Home Organization

17 kwietnia odbyła się kolejna video konferencja przedstawicieli narodowych organizacji i stowarzyszeń OOH należących do World Out of Home Organization. Poświęcona była wymianie informacji dotyczących wpływowi skutków wirusa Covid-19 na sytuację branży OOH na świecie.

 

Ogólna sytuacja ekonomiczna nie poprawiła się. Globalnie obserwujemy nadal tylko nieznaczne wsparcie rządów dla firm i pracowników. Wielkość konkretnej pomocy zależna jest od regionu. Według bieżących raportów najlepiej pod tym względem jest w Ameryce Północnej, Europie Zachodniej i w części krajów na Dalekim Wschodzie. Najgorzej na kontynencie afrykańskim i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Anna Bager, szefowa amerykańskiej organizacji OAAA, mówiła o dużym wsparciu dla branży ze strony różnych agend rządowych, które starają się w jak najszerszy sposób wykorzystywać potencjał OOH, zwłaszcza nośników cyfrowych dla prowadzenia akcji informacyjnych i edukacyjnych dla społeczeństwa w dobie pandemii. Przykładem jest chociażby kampania dla amerykańskiego CDC (Centers for Disease Control and Prevention) wzywająca ludzi do pozostania

w domach, a jeżeli nie jest to możliwe, do zachowania dystansu między sobą.

  
Barry Frey z amerykańskiego stowarzyszenia Digital Place Based Advertising Association (DPAA) opisywał kampanię Wearethecountervirus.com swojej, zachęcającą ludzi do pozostania w domu. 

Justin Cochrane, przewodniczący brytyjskiej inicjatywy Outsmart i CEO Europe of Clear Channel, poinformował, że wydatki na Out of Home w Europie spadły o około 75 procent. W kwietniu rynek mediów spadnie o 50 procent, chociaż oglądalność telewizji wzrośnie. Out of Home nie jest jedynym medium narażonym w tej sytuacji na straty.

 

Dobre wiadomości docierają do nas z Chin, w których wirus zaatakował już w końcówce 2019 roku. Biznes i działalność Out of Home dość szybko wracają do normalności. Sklepy są w większości ponownie otwarte, a ludzie wracają do pracy. Mówił o tym Jim Liu – szef firmy BNR Communications. Poinformował, że wydatki na OOH

w Chinach spadły w styczniu tego roku o 90 procent. Następnie wzrosły do ​​40 procent, a w dwóch kolejnych miesiącach do 70 procent. Oczekuje się, że wrócą do zwykłego poziomu w kolejnych miesiącach tego roku. O sytuacji w Chinach w krótkiej prezentacji, dostępnej poniżej.
 
Prezydent WOOH, Tom Goddard, zapowiedział kolejne spotkania służące wymianie informacji. Prosił członków

o zbieranie jak największej ilości danych na temat rzeczywistej sytuacji branży OOH. Do wykorzystania w przyszłości.

tutaj pobierz prezentację

===================================================================================================================

08.04.2020 r.

Clear Channel organizuje kolejną akcję, tym razem dla służb medycznych #zostajemywdomu dla Was

 

„Startujemy z akcją przed Wielkanocą, aby zwrócić uwagę, że to co możemy zrobić dla lekarzy, pielęgniarek, laborantów i tych wszystkich, którzy walczą na pierwszej linii frontu z koronawirusem - to zostać w domach, szczególnie w Święta. Chcemy też zwyczajnie podziękować za ich ekstremalnie ciężką pracę i odwagę w obecnej sytuacji” - mówi Agnieszka Szlaska, Dyrektor Komunikacji Clear Channel.

 

W akcję włączył się artysta grafik Paweł Sadaj, który opracował pro bono projekty graficzne plakatów. Akcja odbywa się w 8 miastach na citylightach i digitalach miejskich Clear Channel.

 

To nie pierwsza akcja Clear Channel odkąd pojawił się koronawirus w Polsce. Z początkiem marca Clear Channel natychmiast udostępniło swoje digitale na komunikaty NFZ o profilaktyce w przeciwdziałaniu COVID-19 oraz równocześnie kampanię „Razem damy radę” – DZIŚ #zostanwdomu aby JUTRO cieszyć się życiem.

==================================================================================================================

07-04-2020 r.

Jeśli widzisz ten plakat, to znaczy, że nie mogłeś zostać w domu” – kampania społeczna AMS

 

W kwietniu na swoich analogowych i cyfrowych citylightach AMS prowadzi kampanię przypominającą tym, którzy nie mogli zostać w domu, o najważniejszych zasadach postępowania w czasie pandemii koronawirusa.

 

Na Premium Citylightach widnieje hasło „Jeśli widzisz ten plakat, to znaczy, że nie mogłeś zostać w domu”. Następnie w formie infografik przedstawione są najważniejsze zasady: myj / dezynfekuj ręce, nie dotykaj twarzy, zasłaniaj usta

i nos, zachowaj odstęp. Plakat kończy wezwanie „Dbaj o siebie i innych!”. Kreację przygotował pro bono artysta grafik Adam Żebrowski we współpracy z działem marketingu AMS.

 

Na digitalowych nośnikach spółki pojawia się w pętli komunikat, który rozpoczyna się podobnym hasłem: „Jeśli widzisz te plakaty, to znaczy, że nie mogłeś zostać w domu”. Kolejne odsłony informują o zaleceniach w formie pytań

i odpowiedzi – jeden plakat to jedno pytanie z odpowiedzią TAK lub NIE. Kolorystyka plakatu – zielona na TAK, czerwona na NIE – tworzy „sygnalizację świetlną" i w prosty sposób informuje jak „poruszać się" w czasach pandemii. Komunikację kończy hasło: „Dbaj o siebie i innych! Zostań w domu!".

 

Do kampanii wykorzystano ponad 1000 nośników z ofert AMS – Premium Citylightów oraz Digital Citylightów.

==================================================================================================================

 

 

05.04.2020r.

 

World Out of Home Organization w dobie pandemii

 

27 marca odbyła się video konferencja zorganizowana przez World Out of Home Organization, w której uczestniczyło 29 przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń narodowych z branży OOH ze wszystkich kontynentów, w tym również przedstawiciel IGRZ. Tematem przewodnim były przewidywania co do skutków epidemii wirusa covid-19 dla społeczeństwa i dla biznesu na całym świecie.

 

Szacuje się, że globalnie branża OOH poniesie w 2020 roku straty w wysokości:

w Q2 do 90%; w Q3 do 60%; w Q4 do 40%

Aczkolwiek sytuacja w poszczególnych regionach i krajach różni się.

 

Na największych rynkach OOH:

 

W USA szacuje się, że w drugim kwartale 2020 roku spadek wyniesie do 40% (na lotniskach 100% wobec braku lotów). W USA rynek nośników reklamy usytuowanych przy drogach ma się znacznie lepiej, aniżeli tych w miastach ze względu na fakt, że większość transportu różnych dóbr odbywa się transportem samochodowym. Nadal odnotowuje się duży trafik. Trudne są dzisiaj do oszacowania straty w drugim półroczy tego roku.

 

W Wielkiej Brytanii straty w drugim kwartale 2020 roku szacowane są dzisiaj na poziomie 60%-80%.

Sytuacja w drugim półroczu tego roku jest w tej chwili nie do przewidzenia. Warto podkreślić, że w kwietniu cały rynek mediów zmniejszy się o 50%.

 

Chiny poniosły największe straty w pierwszym kwartale 2020 roku – 93%.

W poszczególnych miesiącach Q2 sytuacja wydaje się normować. Na koniec marca br. prognoza co do zajętości powierzchni ekspozycyjnych wyglądała następująco:

Kwiecień 20%; Maj 40%; Czerwiec 70%

Te zmiany związane są z faktem, że ludzie powszechnie zaczęli wychodzić z domów do pracy.

Przy okazji warto odnotować, że branża OOH na Tajwanie ponosi „znikome” straty ze względu na szybkie wprowadzenie obostrzeń na początku epidemii i unormowanie sytuacji.

 

Różny jest zakres pomocy państwa dla biznesu. W niektórych krajach jest daleko idąca pomoc dla pracowników, małych przedsiębiorców i handlu detalicznego (w większości krajów zachodnioeuropejskich). W innych taka pomoc jest

w porównaniu znikoma (np. w RPA i w Polsce). Na przykład w USA różne agencje rządowe wspierają bezpośrednio branżę OOH, lokując na jej nośnikach wiele akcji informacyjnych, komunikatów i alertów związanych z zachowaniem podczas pandemii i samą pandemią.

 

Branża OOH na całym świecie poszukuje oszczędności w postaci obniżania opłat czynszowych za nośniki reklamy.

Tu także z różnym skutkiem. Na dzisiaj w sumie 50 na 50. W krajach bogatszych jest w tym zakresie „łatwiej”. Zrozumienie, solidarność i pozytywne reakcje właścicieli są większe.

 

Prezydent WOOH Tom Goddard poprosił członków o zbieranie jak największej ilości danych na temat akcji, które potwierdzają, że OOH nadal istnieje i funkcjonuje. Przypomniał także członkom, że nigdy nie będzie lepszego czasu

na wykorzystanie części naszych możliwości do promocji samego medium, a także dla różnych akcji społecznych.

==================================================================================================================

02.04.2020 r.

RAPORT OOH 2019 pobierz tutaj

==================================================================================================================

 

 

25-03-2020 r.

 

„Dziękujemy Wam #sluzbazdrowia” – wspólna akcja AMS, Labo Print i Servcomp

 

Na backlightach AMS w Poznaniu i Warszawie rozpoczęła się kampania społeczna „Dziękujemy Wam #sluzbazdrowia” zorganizowana wspólnie przez AMS oraz drukarnie Labo Print z Poznania i Servcomp z Warszawy.

 

Ta szczególna kampania społeczna jest wyrazem podziękowania dla wszystkich pracowników służby zdrowia, którzy

w tym nadzwyczajnym czasie pracują dzień i noc, by pomóc chorym i potrzebującym.

 

„W uznaniu dla trudu, zaangażowania i postawy przedstawicieli polskiej służby zdrowia, jak i innych służb ratowniczych, od tygodni zaangażowanych w zwalczanie pandemii, wyszliśmy z inicjatywą by podziękować w sposób nam najbliższy – wielkoformatowo” – mówi Wiesław Niedzielski, Wiceprezes Labo Print.

 

„Nie wahaliśmy się ani chwili. Zaprosiliśmy do współpracy kolegów z drukarni warszawskiej, bo uważamy, że w tym trudnym czasie szeroka współpraca ma ogromne znaczenie, a ten gest – symbol – wyraża podziękowanie wszystkich Polaków dla ludzi dbających o nasze zdrowie” – mówi Grażyna Gołębiowska, dyrektor marketingu AMS.

 

„Połączyliśmy siły, by wyrazić naszą solidarność z pracownikami służby zdrowia. Mam nadzieję, że słowa wdzięczności, które pojawią się na plakatach naszej produkcji, a następnie zawisną na ulicach Warszawy, staną się symbolicznym wyrazem wsparcia dla wszystkich ratowników, pielęgniarek i lekarzy” – mówi Grzegorz Kaszyński, właściciel i prezes drukarni Servcomp.

 

Wszystkie trzy firmy zaangażowały się w kampanię na zasadach pro bono, pokrywając koszty z własnych środków. Projekt plakatu przygotowały działy marketingu LaboPrint i AMS. Drukarnie Labo Print i Servcomp wydrukowały plakaty, a AMS udostępnił nośniki typu backlight. Dzięki plakatom winylowym, które są plakatami wielokrotnego użytku, kampania będzie pokazywana też w innych miastach.

 

Pierwszy etap kampanii zaplanowany jest do końca kwietnia 2020 roku.

==================================================================================================================

 

19-03-2020 r.

 

Oświadczenie IGRZ w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego

 

Branża OOH odczuła w przeszłości dwie poważne dla rynku sytuacje kryzysowe: pierwszy raz po wprowadzeniu zakazu reklamy wyrobów tytoniowych i znaczącym ograniczeniu reklamy napojów alkoholowych; drugi raz w związku ze światowym kryzysem ekonomicznym. W obu wypadkach z powodzeniem utrzymała swoją pozycję na rynku mediów. Dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna. Doświadczmy bowiem globalnej zmiany w funkcjonowaniu społeczeństw

i całych narodów. Stoimy w obliczu walki ze światową pandemią, która wymaga od wszystkich szczególnej dyscypliny

i wyrzeczeń.

 

Branża OOH świadczy usługi reklamowe. Wielu specjalistów w dziedzinie marketingu i reklamy uważa, że w sytuacjach kryzysowych nie należy ich znacząco ograniczać. Mogą bowiem budować szybciej i skuteczniej zaufanie do marki. Należy skupić się na celach długoterminowych, nie tylko na taktycznych, krótkoterminowych działaniach. Pamiętajmy, że w pewnym momencie konsumenci wyjdą z domów do restauracji, do sklepów i będą chcieli robić to, czego dzisiaj robić nie mogą, Koszt wygaszenia komunikacji marki, a następnie próba ponownego jej uruchomienia będzie gigantyczny. Dzisiaj marki mają rzadką okazję wykorzystać kryzys jako szansę i prześcignąć konkurentów rozsądnymi, zaplanowanymi ruchami komunikacyjnymi.

 

Współpraca może tworzyć rynkową solidarność i wzajemnie się wspomagać. Dlatego tak ważne stają się relacje na rynku, rozmowy i poszukiwanie najlepszych rozwiązań. Planujemy realizować nasze zobowiązania wobec klientów zgodnie z kontraktami lub ustalać inne warunki ich wypełnienia. Na przykład przez określenie nowych terminów ich realizacji.

 

Ostatnie dni pokazały jak ważne są nośniki reklamy OOH. Wiele z nich służy między innymi publikacji informacji, ostrzeżeń i komunikatów związanych z sytuacją epidemiologiczną. Nie wszyscy z nas pozostają w domach i mogą pracować zdalnie. Jest wielka grupa osób, która musi pracować na zewnątrz by zapewnić ciągłość funkcjonowania państwa. W sytuacjach kryzysowych liczy się sprawna, szybka i skuteczna informacja. Nośniki OOH, zwłaszcza cyfrowe, znakomicie wypełniają to zadanie. Członkowie Izby deklarują pomoc w tym profesjonalnym komunikowaniu, tak w zwyczajnych jak i nadzwyczajnych czasach.

=================================================================================================================

20.02.2020

REKLAMA OOH W POLSCE 2019 - KOMUNIKAT IGRZ

 

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej przedstawia informację dotyczącą wielkości rynku OOH w Polsce w 2019 roku. Dane zostały przygotowane we współpracy IGRZ

i Domu Mediowego STARCOM (Publicis Media).

 

OOH 2019  KLASYCZNE OOH, TRANZYT, DOOH

 

Estymowana wielkość sprzedaży na rynku reklamy zewnętrznej w Polsce w trzech segmentach rynku reklamy zewnętrznej: Klasyczne OOH + Reklama Tranzytowa + Reklama DOOH zamknęła się kwotą w wysokości ponad 574,5 mln PLN i była dla tej samej bazy firm wyższa aniżeli w roku 2018 roku o 5,1%.

==================================================================================================================

17.02.2020. Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu UK w Olsztynie.

 

Przedstawienie założeń projektu UK, do którego uwagi można zgłaszać do 13 marca 2020 roku. Obecnie wyłożony projekt różni się od poprzednio proponowanych, przede wszystkim uporządkowaniem założeń strefowych. Sam projekt można uznać za mniej restrykcyjny aniżeli wcześniejsze propozycje. Ale pozostaje nieprzyjaznych możliwościom korzystania z przestrzeni publicznej w celach reklamowych.

 

Na spotkaniu dużo przedstawicieli firm branżowych oraz mieszkańców. Obecni mieszkańcy i ich przedstawiciele (np. wspólnot mieszkaniowych) uważają, że zapisy uchwały są nadal mało restrykcyjne. Z drugiej strony jest wiele więcej spraw w mieście, które winny być załatwione wcześniej (odrestaurowanie zabytków). Poza tym reklamy są nieskuteczne.

 

Przedstawiciele firm branżowych podkreślają, że rozwiązania zaproponowane są nieżyciowe, nie biorą pod uwagę potrzeb komunikowania się w przestrzeni publicznej. Przypomniano, że miasto czerpało i może czerpać pożytki z funkcjonowania reklamy w mieście. Dotychczasowe hasło: „Olsztyn przyjazny przedsiębiorcom” należałoby uzupełnić przez dodanie „pomoże im zbankrutować”.

 

Grzegorz Głażewski , rady miasta Olsztyna, podkreślił, że Rada Miasta będzie dogłębnie analizować projekt uchwały i zajmie się rozpatrzeniem wszystkich przekazanych uwag, które zostaną złożone do tego projektu.

======================================================================================

 

16.02.2020

 

Ustawa krajobrazowa – pięć lat temu…

 

Pięć lat temu stwierdziliśmy, że Ustawa krajobrazowa jest zła, ponieważ tak posłowie, jak i senatorowie nie do końca zrozumieli intencje Prezydenta RP, autora projektu ustawy. Mówiliśmy, że nie można stanowić dobrego prawa opierając swoje sądy na powierzchownych ocenach rzeczywistości i koniunkturalnych poglądach.

 

Najważniejszym w tym względzie był fakt, że w trakcie prac nad ustawą w Sejmie usunięto wiele słusznych rozwiązań, a wprowadzono gorsze. Z prezydenckiego projektu zniknęły zapisy jednego kluczowego artykułu dotyczącego „dominanty krajobrazowej”. A przecież to właśnie owa „dominanta” miała być punktem odniesienia dla poprawnego i pożądanego kształtowania krajobrazu. Być nawet nie zębem, a kłem tej ustawy. A tak skoncentrowano się właściwie wyłącznie nad reklamą lub jak stwierdziła ostatecznie posłanka sprawozdawca Śledzińska-Katarasińska na przepisach „przeciwko reklamie”.

 

Żyjemy w czasach szybkiego przesyłania informacji, tak samo szybko podejmujemy decyzje. Reklama i informacja są kluczowe dla podejmowania części tych decyzji i dokonywania wyborów. Nie należy się na nie obrażać, tylko koncypować w przestrzeni publicznej, przestrzeni miejskiej. Dobrze przygotowana i wdrożona koncepcja pozytywnie wpływa na obraz otoczenia, zwłaszcza otoczenia zurbanizowanego. Pokazują to przykłady wszystkich największych miast zachodnioeuropejskich. Taka koncepcja jest także elementem edukacji i wychowania w poczuciu dbałości o krajobraz i otoczenie. Edukacja jest ważna! Nie zastąpią jej nakazy, zakazy i ograniczenia. Tym bardziej nawet szczególnie surowe kary. Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej zwracała na to uwagę w swym memorandum skierowanym do Sejmu przed rozpoczęciem prac nad procedowaniem projektu Ustawy.

 

Czy możemy mieć w Polsce pewność, że wszystkie gminy będą działać pragmatycznie? Nie będą działać politycznie? Czy możemy być pewni, że niektóre złe zapisy ustawy nie będą skłaniać do wprowadzenia miejskiego monopolu na reklamę lub nawet urzędniczej korupcji? Nie możemy mieć takiej pewności, zwłaszcza że nie mają jej nawet niektórzy parlamentarzyści.

 

Nie wolno stanowić prawa „pod publiczkę”, zwłaszcza gdy jest to ułomne prawo. Prawo oparte na zakazach i próbujące robić z przedsiębiorców przestępców. Narzucające wyższe podatki dla ogółu społeczeństwa, dla posiadaczy nieruchomości, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Nie dające gwarancji prawdziwego porządku. Czy naprawdę WAS to nie obchodzi?

 

Ustawa krajobrazowa – rezultaty dzisiaj między innymi…

 

W Gdańsku uchwała krajobrazowa jest bardzo restrykcyjna i preferuje tak naprawdę lokalne rozwiązania, praktycznie wykluczając wszystkie ogólnopolskie firmy z działalności w tym mieście.

 

W Krakowie projekt jest na końcowym etapie rozpatrywania uwag, ale nie uwzględnia większości znanych na rynku reklamowym standardowych rozwiązań.

 

W Szczecinie i Toruniu projekty zachowują istnienie tych obiektów reklamowych, które wcześniej uzyskały pozwolenia na budowę i stanęły na podstawie innych decyzji władz miasta.

 

W Warszawie uchwała jest finalnie dokumentem niedopracowanym tak pod względem prawnym jak i logicznym. Będzie stwarzać kłopoty miastu i przedsiębiorcom, nie tylko z branży reklamy zewnętrznej. Możliwe jest również, że w niedalekiej przyszłości uchwała może doprowadzić do monopolu miasta w prowadzeniu działalności informacyjno-reklamowej na jego terenie. Nie będzie to korzystne ani dla branży ani dla jej klientów. Uchwała warszawska nie uwzględnia niestety nowoczesnych rozwiązań w zakresie funkcjonowania nośników reklamy i informacji we współczesnej aglomeracji.

 

Ważnym jest także fakt, że w Trybunale Konstytucyjnym czeka na rozstrzygnięcie wniosek sądu administracyjnego o stwierdzenie zgodności niektórych przepisów Ustawy krajobrazowej z Konstytucją.

======================================================================================

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej
00-680 Warszawa, ul. Żurawia 43 lok. 2, NIP: 782-20-69-903
tel. +48 667 223 310

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.